Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

6 Uitdagingen Schoolfeest by Mind Map: 6 Uitdagingen Schoolfeest
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

6 Uitdagingen Schoolfeest

5 eten

Wat voor een soort eten willen jullie en denk hierbij aan het thema?

Welk deel van het totale budget is voor Eten bestemd?

Hoeveel van elke soort willen jullie aanschaffen?

Hoeveel wordt er gemiddeld genuttigd per persoon in 4 uur?

Bespreek je resultaten met je groep

SF vragen eten [jou naam]

SF kostenoverzicht eten [jou naam]

6 drinken

Wat voor een soort drinken willen jullie en moet het bij het thema passen?

Welk deel van het totale budget is voor drinken bestemd?

Hoeveel wordt er per persoon gedronken in 4 uur?

Hoeveel liter drank heb je dan nodig?

Hoeveel schaf je aan van elke soort?

Bespreek je resultaten met je groep

SF vragen drinken [jou naam]

Sf kostenoverzicht drinken [jou naam]

2 Inrichting

Wat moet er minimaal op de locatie zijn / komen m.b.t. inrichting?

Welk deel van het totale budget is voor de inrichting?

Maak een plattegrond op schaal

Zet de indeling (meubilair) van de zaal in de plattegrond.

Maak een materialenlijst van de materialen die je wil gebruiken. Geef duidelijk aan waar je deze materialen vandaan haalt / huurt.

Bespreek je resultaten met je groep

SF Plattegrond Inrichting [jou naam]

SF Materialenlijst Inrichting [jou naam]

1 Licht & Geluid

Welke eisen jullie (ook de DJ en evt. artiest(en)) aan het geluid en licht? Wat moet er minimaal op de locatie zijn / komen m.b.t. inrichting?

Welk deel van het totale budget is voor het geluid, licht en (eventueel) de VJ?

Maak een plattegrond op schaal

Maak een podiumplattegrond

Bespreek je resultaten met je groep

SF Plattegrond licht & geluid [jou naam]

Sf Materialenlijst licht & geluid [jou naam]

3 Aankleding

Op welk thema moet de aankleding afgestemd worden?

Welk deel van het totale budget is voor aankleding bestemd?

Maak een plattegrond op schaal

Welke versiering wil je aanschaffen?

Geef in de plattegrond aan waar welke versiering komt.

Bespreek je resultaten met je groep

SF Plattegrond Aankleding [ou naam]

SF Materialenlijst Aankleding [jou naam]

4 Artiesten & crew

Wat voor een soort artiesten willen jullie (houd rekening met het thema)?

Welk deel van het totale budget is voor Artiesten & Crew bestemd?

Wie heb je wanneer, waarvoor nodig?

Houdt een crew lijst bij

Bespreek je resultaten met je groep

SF crew lijst [jou naam]

SF artiesten [jou naam]

VERKLARING KLEURGEBRUIK

1e groepsoverleg

Individueel

tweetal

Dit houd je voor alle uitdagingen bij gedurende het project

2e groepsoverleg

Resultaat

Afronding

(individueel/tweetallen)a.g.v. uitdagingen

gezamelijk