6 Uitdagingen Schoolfeest

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6 Uitdagingen Schoolfeest by Mind Map: 6 Uitdagingen Schoolfeest

1. 5 eten

1.1. Wat voor een soort eten willen jullie en denk hierbij aan het thema?

1.2. Welk deel van het totale budget is voor Eten bestemd?

1.3. Hoeveel van elke soort willen jullie aanschaffen?

1.4. Hoeveel wordt er gemiddeld genuttigd per persoon in 4 uur?

1.5. Bespreek je resultaten met je groep

1.6. SF vragen eten [jou naam]

1.7. SF kostenoverzicht eten [jou naam]

2. 6 drinken

2.1. Wat voor een soort drinken willen jullie en moet het bij het thema passen?

2.2. Welk deel van het totale budget is voor drinken bestemd?

2.3. Hoeveel wordt er per persoon gedronken in 4 uur?

2.4. Hoeveel liter drank heb je dan nodig?

2.5. Hoeveel schaf je aan van elke soort?

2.6. Bespreek je resultaten met je groep

2.7. SF vragen drinken [jou naam]

2.8. Sf kostenoverzicht drinken [jou naam]

3. 2 Inrichting

3.1. Wat moet er minimaal op de locatie zijn / komen m.b.t. inrichting?

3.2. Welk deel van het totale budget is voor de inrichting?

3.3. Maak een plattegrond op schaal

3.4. Zet de indeling (meubilair) van de zaal in de plattegrond.

3.5. Maak een materialenlijst van de materialen die je wil gebruiken. Geef duidelijk aan waar je deze materialen vandaan haalt / huurt.

3.6. Bespreek je resultaten met je groep

3.7. SF Plattegrond Inrichting [jou naam]

3.8. SF Materialenlijst Inrichting [jou naam]

4. 1 Licht & Geluid

4.1. Welke eisen jullie (ook de DJ en evt. artiest(en)) aan het geluid en licht? Wat moet er minimaal op de locatie zijn / komen m.b.t. inrichting?

4.2. Welk deel van het totale budget is voor het geluid, licht en (eventueel) de VJ?

4.3. Maak een plattegrond op schaal

4.4. Maak een podiumplattegrond

4.5. Bespreek je resultaten met je groep

4.6. SF Plattegrond licht & geluid [jou naam]

4.7. Sf Materialenlijst licht & geluid [jou naam]

5. 3 Aankleding

5.1. Op welk thema moet de aankleding afgestemd worden?

5.2. Welk deel van het totale budget is voor aankleding bestemd?

5.3. Maak een plattegrond op schaal

5.4. Welke versiering wil je aanschaffen?

5.5. Geef in de plattegrond aan waar welke versiering komt.

5.6. Bespreek je resultaten met je groep

5.7. SF Plattegrond Aankleding [ou naam]

5.8. SF Materialenlijst Aankleding [jou naam]

6. 4 Artiesten & crew

6.1. Wat voor een soort artiesten willen jullie (houd rekening met het thema)?

6.2. Welk deel van het totale budget is voor Artiesten & Crew bestemd?

6.3. Wie heb je wanneer, waarvoor nodig?

6.3.1. Denk aan: beveiliging, medewerkers catering enzovoorts

6.3.2. eventueel voorbereidings- / dagdraaiboek

6.4. Houdt een crew lijst bij

6.5. Bespreek je resultaten met je groep

6.6. SF crew lijst [jou naam]

6.7. SF artiesten [jou naam]

7. VERKLARING KLEURGEBRUIK

7.1. 1e groepsoverleg

7.2. Individueel

7.3. tweetal

7.4. Dit houd je voor alle uitdagingen bij gedurende het project

7.5. 2e groepsoverleg

7.6. Resultaat

8. Afronding

8.1. (individueel/tweetallen)a.g.v. uitdagingen

8.1.1. Personeel

8.1.1.1. SF crew lijst [jou naam]

8.1.1.2. SF artiesten [jou naam]

8.1.2. Materialenlijst

8.1.2.1. Sf Materialenlijst licht & geluid [jou naam]

8.1.2.2. SF Materialenlijst Inrichting [jou naam]

8.1.2.3. SF Materialenlijst Aankleding [jou naam]

8.1.3. Plattegronden

8.1.3.1. SF Plattegrond licht & geluid [jou naam]

8.1.3.2. SF Plattegrond Inrichting [jou naam]

8.1.3.3. SF Plattegrond Aankleding [ou naam]

8.1.4. Begroting

8.1.4.1. SF kostenoverzicht eten [jou naam]

8.1.4.2. Sf kostenoverzicht drinken [jou naam]

8.1.5. Eten & Drinken

8.1.5.1. SF vragen eten [jou naam]

8.1.5.2. SF vragen drinken [jou naam]

8.2. gezamelijk

8.2.1. Presentatie

8.2.2. hand-out

8.2.2.1. Personeel

8.2.2.2. Materialenlijst

8.2.2.3. Plattegronden

8.2.2.4. Begroting

8.2.2.5. Eten & Drinken

8.2.2.6. PR-Materiaal

8.2.2.6.1. poster

8.2.2.6.2. flyer

8.2.2.6.3. brief ouders/verzorgers