Mục tiêu học tập trong thời gian tới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mục tiêu học tập trong thời gian tới by Mind Map: Mục tiêu học tập trong thời gian tới

1. Dài hạn

1.1. Đạt > 2.9 trong thang điểm 4 học kì I

1.2. Cải thiện Tiếng anh để thi Ielts 6.5

1.3. Nắm vững kiến thức những môn chuyên ngành căn bản

1.4. Tăng khả năng xử lí của não

1.5. Tăng vốn ẩm thực

2. Ngắn hạn

2.1. Ôn tập kiến thức chuyên ngành còn rỗng

2.2. Ôn tập kiến thức căn bản chuyên ngành ( LLNVN1 )

2.3. Bổ sung vốn từ vựng mang tính học thuật, đa dạng từ, và nói TA trôi chảy hơn

2.4. Nâng cao các kĩ năng thể thao, thể lực

2.5. Luyện trí não

2.6. Kỹ năng mềm: teamwork, thuyết trình, giao tiếp

3. Kế hoạch

3.1. Ngắn hạn

3.1.1. CHuyên mục mỗi ngày 1 quyển sách chuyên ngành - 1 hour - kiến thức cũ

3.1.2. 30p-1h cho thể thao

3.1.3. Chơi game, đọc sách, đi ăn ở những nơi mới lạ, tìm hiểu tài liệu về những thức mình thích

3.1.4. Ôn tập từ vựng mới đc học, cấu trúc câu và cách viết câu, đoạn văn TA. Làm bt cô giao

3.1.5. Tìm hiểu, đọc và "ngâm cứu" những môn đang học

3.1.6. Học nhóm, chơi thể thao, nói chuyện giao lưu bạn bè, thuyết trình trên lớp everday

3.2. Dài hạn

3.2.1. Thực hiện những hàng ngày những điều ngắn hạn nêu trên