Vandforsyning for fremtidige generationer

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vandforsyning for fremtidige generationer by Mind Map: Vandforsyning for fremtidige generationer

1. Nye former for drikkevand

2. vands egenskaber som opløsninggs middel

3. Istid

4. vandløb

5. Søer, dyrelivet i søer

6. drikkevand

7. Overfladespænding/molekyleopbygning

8. nedbør

9. hydrotermfigure

10. Vand på mars/i rummet

11. vandets kredsløb i fremtiden

12. 3 tilstandsformer

13. Hydrotermfigurer

14. lifestraw

15. Dæmninger

16. Bølgeenergi

17. Dampmaskinen

17.1. CO2- neutrale

18. menneske og dyreliv

19. vedvarende energikilder

20. Krig om vand

21. Hvad skal der til for vand i rummet

22. Hvordan hører vand sammen med liv?

23. vandmangel i bl.a. Afrika

24. produsere

25. Bølge energi

26. Ferskvand

27. Global opvarmning

28. saltvand til ferskvand

29. Fra beskidt til rent vand

30. Tidevand

31. Opmagasinering af vand

32. elektrolyse

33. vaskemasikiner

34. vand mangel

35. energi transport

36. polært

37. oversvømmelse

38. osmose

39. forurening

40. vandkrig

41. vand fra solens energi

42. tørke

43. densitet

44. vands egenskaber.

44.1. hvor dem man kan kemisk lave det

44.1.1. polært

44.1.2. H2O

44.1.3. H2+O2=H2O2

44.2. egenskabet til at opløse mange stoffer

44.3. osmose

44.4. life strow