Vandforsyning for fremtidige generationer

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vandforsyning for fremtidige generationer by Mind Map: Vandforsyning for fremtidige generationer

1. Nye former for drikkevand

2. vands egenskaber som opløsninggs middel

3. produsere

4. Bølge energi

5. Ferskvand

6. Global opvarmning

7. saltvand til ferskvand

8. Fra beskidt til rent vand

9. Tidevand

10. Opmagasinering af vand

11. Istid

12. vandløb

13. drikkevand

14. Søer, dyrelivet i søer

15. vaskemasikiner

16. elektrolyse

17. Overfladespænding/molekyleopbygning

18. vand mangel

19. nedbør

20. energi transport

21. hydrotermfigure

22. Vand på mars/i rummet

23. polært

24. oversvømmelse

25. osmose

26. vandets kredsløb i fremtiden

27. 3 tilstandsformer

28. Hydrotermfigurer

29. lifestraw

30. forurening

31. vandkrig

32. Dæmninger

33. Bølgeenergi

34. Dampmaskinen

34.1. CO2- neutrale

35. menneske og dyreliv

36. vedvarende energikilder

37. vand fra solens energi

38. Krig om vand

39. Hvad skal der til for vand i rummet

40. tørke

41. Hvordan hører vand sammen med liv?

42. densitet

43. vands egenskaber.

43.1. hvor dem man kan kemisk lave det

43.1.1. polært

43.1.2. H2O

43.1.3. H2+O2=H2O2

43.2. egenskabet til at opløse mange stoffer

43.3. osmose

43.4. life strow

44. vandmangel i bl.a. Afrika