Написання магістерської роботи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Написання магістерської роботи by Mind Map: Написання магістерської роботи

1. Пошук ментора

1.1. Знойомство.

1.2. Аналіз теми.

1.3. Визначення потреб.

2. Вибір теми

3. Опрацювання літератури

4. Створення списку активних джерел

4.1. Оформлення списку

4.2. Підбір літератури

4.3. Розставлення пріоритетних джерел

5. Робота з ментором

5.1. Складання структури магістерської.

5.2. Знайомство з форум-театром, плейбек театром, рівний рівному. Знайомство з акторами соціального театру

5.3. Надання відео по темі та методичних рекомендацій по використанню кожного виду театру.

5.4. Наведення прикладів успішного використання соціального театру в Україні. Настанови на написання 1 розділу.

6. Співпраця з науковим керівником

7. Проведення дослідження

8. Розробка змісту роботи

9. Проходження переддипломної практики

10. Оформлення роботи та підведення підсумків

11. Аналіз роботи з ментором та науковим керівником