Xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xâm nhập mặn ở ĐBSCL by Mind Map: Xâm nhập mặn ở ĐBSCL

1. Tác động

1.1. Thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất

1.2. Tác hại tới sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng nền kinh tế

1.3. Mất diện tích đất và gây xâm thực bờ biển

2. Nguyên nhân

2.1. Nước biển dâng và dễ dàng xâm nhập sâu

2.1.1. Biến đổi khí hậu

2.1.2. Địa hình

2.2. Mực nước sông ngòi giảm

2.2.1. Mưa ít (elnino)

2.2.2. Lưu lượng nước ở sông Mekong giảm

2.2.3. Mức độ sử dụng nước tăng

3. Giải pháp

3.1. Xây dựng bờ kè chữ T

3.2. Nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh

3.3. Truyền thông

3.4. Hợp tác quốc tế tiểu vùng sông Mekong

4. Khái niệm

4.1. Xâm nhập mặn là hiện tượng nước mặn với nồng độ mặn 4% xâm nhập sâu vào nội đồng khi xảy ra triều cường, nước biển dâng hoặc cạn kiệt nguồn nước ngọt.