Проектування

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Проектування by Mind Map: Проектування

1. Декомпозиційній підхід (рівні)

1.1. Системний рівень (Метарівень)

1.1.1. загальні структурні схеми

1.2. Макрорівень

1.2.1. функціональні схеми окремих частин об’єкта

1.3. Мікрорівень

1.3.1. окремі деталі об’єкту

2. Основні види

2.1. Внутрішне

2.1.1. створення робочих креслень що є  основними документами для виготовлення технічної системи

2.1.1.1. What are we selling?

2.1.1.2. Product Definition

2.1.1.3. Pricing

2.1.1.4. Packaging

2.1.1.5. Positioning

2.2. Зовнішне

2.2.1. опрацювання спільної ідеї системи, її дослідження за допомогою теоретичних засобів

2.2.1.1. Revenue and P&L Forecast (5 Years)

2.2.1.2. Revenue should be split out quarterly

2.2.1.3. опрацювання спільної ідеї системи, її дослідження за допомогою теоретичних засобів

3. Основні стадії проектування

3.1. Завдання на проектування

3.1.1. місцезнаходження

3.1.2. тип

3.1.3. призначення об’єкта

3.1.4. основні параметри

3.1.5. паливо і джерело водопостачання

3.1.6. режими роботи

3.1.7. навантаження

3.1.8. строки проектування і спорудження

3.1.9. черговість спорудження

3.2. Технічний проект

3.2.1. паспорт

3.2.2. техніко- економічне обґрунтування

3.2.3. кошторис

3.2.4. проектні документи з технологічної частини

3.2.5. проектні документи з електротехнічної частини

3.2.6. проектні документи з гідротехнічної частини

3.2.7. проектні документи з будівельної частини

3.2.8. генеральний план об’єкта з транспортними шляхами.

3.3. Робочий проект

3.3.1. пояснювальна записка з розрахунками

3.3.2. робочі кресленя, за якими здійснюють монтажно-будівельні роботи

3.3.3. найважливіші розрахункові техніко-економічні показники об’єкта

4. Система Автоматизованного Проектування САПР

4.1. Класифікація

4.1.1. За галузями (сферами) застосування

4.1.1.1. САПР для застосування в галузях загального машинобудування

4.1.1.2. САПР для радіоелектронік.

4.1.1.3. САПР в області архітектури та будівництва.

4.1.2. За цільовим призначенням

4.1.2.1. САПР функціонального проектування

4.1.2.2. Конструкторські САПР

4.1.2.3. Технологічні САПР

4.1.3. За характером базової підсистеми

4.1.3.1. САПР на базі підсистеми машинної графіки і геометричного моделювання.

4.1.3.2. САПР на базі СУБД.

4.1.3.3. САПР на базі конкретного прикладного пакета

4.1.3.4. Комплексні (інтегровані) САПР, що складаються з сукупності підсистем попередніх видів.

4.2. Підсистеми САПР

4.2.1. Підсистеми проектування -виконують проектні процедури

4.2.2. Підсистеми обслуговування - забезпечують функціонування підсистем проектування( називають системним середовищем (або оболонкою) САПР. )

4.2.2.1. підсистеми розробки і супроводу програмного забезпечення

4.2.2.2. навчальні підсистеми для освоєння користувачами технологій

4.2.2.3. підсистеми управління проектними даними

4.3. Структурування САПР ( види забезпечення)

4.3.1. технічне забезпечення (ТЗ) – включає різні апаратні засоби

4.3.2. математичне забезпечення (МЗ) – об’єднує математичні методи, моделі та алгоритм

4.3.3. програмне забезпечення (ПЗ) – це комплекс комп’ютерних програм САПР;

4.3.4. лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) – виражається мовами спілкування між проектувальниками і ПК

4.3.5. методичне забезпечення (МетЗ) – включає різні методики проектування,

4.3.6. організаційне забезпечення (ОЗ) – представлене штатними розкладами

4.4. Блочно іерархічний підхід

4.4.1. Нізхідний

4.4.1.1. спочатку вирішення задач вищих ієрархічних рівнів

4.4.2. Висхідний

4.4.2.1. спочатку здійснюються етапи, що пов’язані з нижчими ієрархічними рівнями

4.5. Рішення проблем САПР у системному підхіді

4.5.1. Вирішення завдання від аналізу технічного замовлення до розробки

4.5.2. Розгляд частин об’єкта або складної системи з урахуванням взаємодії всіх частин.

4.6. Етапи САПР

4.6.1. 1. попереднє проектування

4.6.2. 2. вибір технологічної схеми об’єкта;

4.6.3. 3. вивчення можливості моделювання та оптимізації технологічної схеми;

4.6.4. 5. процес оптимізація об’єкта;

4.6.5. 6. технічне проектування об’єкта.

4.7. Напрямки розвитку САПР

4.7.1. розробка обчислювальних методів пошуку найкращих технологічних рішень

4.7.2. створення інформаційних баз даних

4.7.3. створення ефективних програмно-технічних комплексів і засобів

4.7.4. математичне моделювання технологічних рішень

5. Класифікація проектних процедур

5.1. Аналіз

5.1.1. Одноваріантний аналіз

5.1.1.1. аналіз статики

5.1.1.2. аналіз динаміки

5.1.1.3. аналіз у частковій області

5.1.1.4. Аналіз стійкості

5.1.1.5. Інше

5.1.2. Багатоваріантний аналіз

5.1.2.1. Аналіз чутливості

5.1.2.2. статистичний аналіз

5.1.2.3. розрахунок залежностей вихідних параметрів

5.2. Сінтез

5.2.1. параметричний сінтез

5.2.1.1. призначення технічних вимог

5.2.1.2. розрахунок параметрів елементів

5.2.1.3. ідентифікація математичних моделей

5.2.2. структурний сінтез

5.2.2.1. вибір принципів функціонування

5.2.2.2. вибір технічного рішення

5.2.2.3. оформлення документів

6. Скорочення термінів проектування складної технічної системи

6.1. Попередній аналіз реалізованості технічного завдання на проектування.

6.2. Уніфікація (типізація) процесу проектування, проектних процедур, рішень, раціональна організація проектування

6.3. Одночасне вирішення кількох задач проектування

6.4. Введення складної технічної системи в експлуатацію