Основи автоматизованого проектування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи автоматизованого проектування by Mind Map: Основи автоматизованого проектування

1. Поняття Проектування

1.1. Внутрішнє проектування (створення робочих креслень)

1.2. Зовнішнє проектування

2. Рівні блочно-ієрархічного (декомпозиційного) підходу

2.1. системний рівень (метарівень)-(структурні схеми, діаграми потоків, функціональний опис об’єкта, схема взаємодії функціональних частин об’єкта, схеми поставок)

2.2. макрорівень(окремі частини об’єкта)

2.3. мікрорівень (окремі деталі об’єкту)

3. Стадії проектування

3.1. Завдання на проектування

3.2. Технічний проект

3.3. Робочий проект

4. Класифікація САПР

4.1. За галузями (сферами) застосування

4.1.1. 1. САПР для застосування в галузях загального машинобудування. 2. САПР для радіоелектроніки. 3. САПР в області архітектури та будівництва.

4.2. За цільовим призначенням

4.2.1. 1. САПР функціонального проектування. 2. Конструкторські САПР. 3. Технологічні САПР.

4.3. За характером базової підсистеми

4.3.1. 1. САПР на базі підсистеми машинної графіки і геометричного моделювання. 2. САПР на базі СУБД. 3. САПР на базі конкретного прикладного пакета. 4. Комплексні (інтегровані) САПР, що складаються з сукупності підсистем попередніх видів.

5. Моделі-специфікацій

5.1. функціональні, поведінкові, інформаційні, структурні м

5.2. Математичні-геометричні, топологічними, динамічні, логічні і т.п

6. Підсистеми САПР

6.1. Підсистеми проектування(проектні процедури)

6.2. Підсистеми обслуговування(забезпечують функціонування підсистем проектування)

7. Види забезпечення САПР

7.1. технічне забезпечення (ТЗ) –  апаратні засоби (ПК, периферійні пристрої, мережеве комутаційне обладнання, лінії зв’язку, вимірювальні засоби)

7.2. математичне забезпечення (МЗ) – об’єднує математичні методи, моделі та алгоритми для виконання проектування

7.3. програмне забезпечення (ПЗ) – комплекс комп’ютерних програм САПР

7.4. інформаційне забезпечення (ІС) –  бази даних (БД), систем управління базами даних (СУБД)

7.5. лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) – мови спілкування між проектувальниками і ПК, мовами програмування і мовами обміну даними між технічними засобами САПР

7.6. методичне забезпечення (МетЗ) – включає різні методики проектування, іноді до МетЗ відносять також математичне забезпечення;

7.7. організаційне забезпечення (ОЗ) – представлене штатними розкладами, посадовими інструкціями та іншими документами, що регламентують роботу підприємства

8. Класифікація проектних процедур

8.1. Аналіз

8.1.1. Одноваріантний

8.1.2. Багатоваріантний

8.2. Синтез

8.2.1. Параметричний

8.2.2. Структурний

9. Єтапи автоматизованого проектування

9.1. попереднє проектування

9.2. вибір технологічної схеми об’єкта;

9.3. вивчення можливості моделювання та оптимізації технологічної схеми;

9.4. створення математичної та фізичної моделі об’єкта

9.5. процес оптимізація об’єкта

9.6. технічне проектування об’єкта