Etiikan teoriat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Etiikan teoriat by Mind Map: Etiikan teoriat

1. Tarkoitusetiikan mukaan teko on oikein, jos tekijällä on hyvä tarkoitus. Jos kaverisi meinaa jäädä auton alle juokset auttamaan punaisista valoista välittämättä.

1.1. Destinations

2. Velvollisuusetiikka arvioi tekoja velvollisuuksien kuten lakien ja sääntöjen noudattamisen näkökulmasta. Jos talo syttyy tuleen et saa juosta ulos, koska sisällä ei saa juosta.

3. Hyve-etiikassa perusoletuksena on se, että ihmisellä on luonnostaan hyvään elämään kuuluvia hyveitä. Jos joku on vaarassa menet auttamaan vain jos itse olet turvassa.

4. Seurausetiikka arvioi teon olevan oikein mikäli seuraukset ovat hyvät. Jos joku ihminen tappaisi monta ihmistä jos häntä ei tapeta on hänen tappaminen järkevää.

5. Tilanne etiikan mukaan teon hyvyys riippu tilanteesta. Jos joku kaatuu risteykseen ja haluat auttaa, mutta joku toinen on lähempänä niin ei kannata mennä auttamaan.

6. s

7. s

8. s

9. s

10. ss

11. s

12. s

13. s

14. s

15. s

16. s

17. s

18. s

19. s

20. s

21. s

22. s

23. ss

24. s

25. ss

26. s

27. s

28. s

29. s

30. s

31. s

32. ss

33. s

34. s

35. s

36. s