Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HYP by Mind Map: HYP

1. hành chính

1.1. quy định bằng văn bản và bản mềm

1.2. thông báo

1.3. báo cáo

1.4. đánh giá

1.5. chữ ký email

1.6. KPI

2. nhân sự

3. tài chính

4. văn hóa

4.1. trang phục

4.1.1. áo trắng vào thứ 2

4.1.1.1. nam cà vạt xanh

4.1.1.2. nữ nơ vàng

4.2. lễ nghi - tác phong

4.2.1. tươi cười

4.2.2. tác phong lịch sự, nhã nhặn

4.3. ăn nói

4.3.1. không nói tục

4.3.2. ăn nói nhẹ nhàng, rõ ràng

4.4. đi lại

4.4.1. đi làm đúng giờ

4.4.2. nghỉ phải xin phép

4.4.3. ra ngoài phải báo cáo

4.5. làm việc

4.5.1. không làm việc riêng

4.5.2. xong việc mới về

4.5.3. giữ gìn vệ sinh góc làm việc

4.5.4. tiết kiệm là quốc sách: điện, nước, văn phòng phẩm, ....

4.6. thứ 7

4.6.1. tổng vệ sinh

4.6.2. sinh hoạt nội bộ

4.6.2.1. tổ chức sự kiện, sinh nhật,...

4.6.2.2. đào tạo nội bộ

4.7. thi đua - khen thưởng

5. cơ sở vật chất

5.1. tài sản công ty

5.2. quy định và lịch trình sử dụng

5.3. vệ sinh

6. kinh doanh

6.1. marketing

6.1.1. sản phẩm

6.1.1.1. kế toán

6.1.1.1.1. chủ doanh nghiệp

6.1.1.1.2. kế toán tổng hợp thực tế

6.1.1.1.3. kế toán tổng hợp online

6.1.1.2. du học

6.1.1.3. tiếng anh

6.1.1.4. trung tâm thuế

6.1.1.5. nhật, hàn

6.1.1.6. xuất khẩu

6.1.2. giá

6.1.3. đia điểm

6.1.4. chiêu thị (promotion IMC)

6.1.4.1. PR

6.1.4.1.1. event, hội thảo, cuộc thi

6.1.4.1.2. tài trợ, gây quỹ

6.1.4.1.3. bài viết

6.1.4.2. Quảng cáo

6.1.4.2.1. quảng cáo bandroll tại mặt tiền công ty

6.1.4.2.2. đặt biển tại các trường

6.1.4.3. Digital MKT

6.1.4.3.1. facebook

6.1.4.3.2. seo

6.1.4.3.3. video chia sẻ

6.1.4.3.4. gdn, remarketing

6.1.4.4. Direct MKT

6.1.4.4.1. gửi thư

6.1.4.4.2. email

6.1.4.4.3. sms

6.1.4.4.4. POSM (catalouge, card visit, đồng phục, trưng bày tại tầng 1...,)

6.1.4.4.5. các chương trình hoạt náo, tạo dấu ấn tại hội chợ

6.1.4.5. Sale promotions  (khuyến mại)

6.1.4.5.1. khách hàng

6.1.4.5.2. đại lý

6.1.4.5.3. nhân viên

6.1.4.5.4. CLB kỹ năng tại các trường

6.1.4.6. Bán hàng cá nhân

6.1.4.6.1. telesale

6.1.4.6.2. chat facebook

6.1.4.6.3. gặp trực tiếp

6.2. bán hàng

6.2.1. kênh bán

6.2.1.1. online

6.2.1.2. telesale

6.2.1.3. trực tiếp

6.2.1.4. đối tác trung gian

6.2.2. doanh số

6.2.3. đội ngũ

6.2.3.1. chia khu vực phụ trách

6.3. chăm sóc khách hàng

6.3.1. sinh nhật

6.3.2. quà tặng

6.3.3. viết bài tấm gương

6.3.4. khai thác nguồn nóng

6.3.5. khai thác khóa học tiếp theo