Thanh Vân - Sâu về cách sử dụng các Phân mềm Auto + Cách triển khai truyền thông theo từng thời k...

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thanh Vân - Sâu về cách sử dụng các Phân mềm Auto + Cách triển khai truyền thông theo từng thời kỳ và chiến dịch sao cho hợp lý ......... by Mind Map: Thanh Vân - Sâu về cách sử dụng các Phân mềm Auto + Cách triển khai truyền thông theo từng thời kỳ và chiến dịch sao cho hợp lý .........

1. Kiến thức

1.1. Tập trung trở thành một chuyên gia bán hàng

1.2. Chuyên gia về đá phong thủy ( số 1 )

1.3. CEO - Kinh doanh phát triển bền vững

2. Facebook

2.1. TK cá nhân

2.1.1. 5k bạn chất lượng

2.1.1.1. Mục Tiêu

2.1.1.1.1. Bán hàng - Xây dựng thương hiệu Công ty/ cửa hàng

2.1.1.1.2. Chia sẻ - Xây dựng thương hiệu cá nhân là Chuyên gia trong lĩnh vực nào đó

2.1.1.1.3. .....

2.1.1.2. Phân Tích Data ( Thông tin dữ liệu đối tượng ) - Công thức áp dụng gần tương tự cho Zalo và các mạng xã hội khác ( phân tích tương tự )

2.1.1.2.1. Điều kiện

2.1.1.2.2. Nhu Cầu đối với SP - DV

2.1.1.3. Phương pháp thu thập Data Phù hợp Phân tích

2.1.1.3.1. Simple UID

2.1.1.4. Lưu trữ Sắp xếp lượng Data chất lượng thu thập được

2.1.1.4.1. Tạo Foder mang tên TK cần thêm bạn

2.1.1.5. Phương pháp kết bạn Chất lượng hiệu quả nhanh chóng

2.1.1.5.1. Simple Friend

2.1.2. thêm nhiều TK để mở rộng quy mô

2.1.3. Xây dựng một thương hiệu cá nhân tốt trên FB

2.1.3.1. Xây Dựng Nội Dung Thương Hiệu Tốt

2.1.3.1.1. Lập Page với nhu cầu mong muốn xây dựng để đạt mục tiêu

2.2. Tạo nhóm Phong Thủy - chất Lượng

2.2.1. Gom hết bạn của các TK vào 1 nhóm

2.2.1.1. Mời bạn chất lượng của các TK đang sử dụng vào Nhóm mình lập lên bằng FTOOL.VN

2.2.2. Có thể lập thêm nhóm theo nhu cầu

2.2.3. Tổ chức - xây dựng để tương tác với thành viên sâu sát hơn

2.2.3.1. Post bài chất lượng cho nhóm theo ( Áp dụng cho cả xây dựng Page )

2.2.3.1.1. Tiêu chí chia sẻ kiến thức

2.2.3.1.2. Bán Hàng Khuyến mại

2.2.3.1.3. Chương trình - Trò chơi

2.2.3.1.4. Tặng quà Nhân Dịp Lễ tết .....

2.2.3.1.5. Xây Dựng hội quán tích cực phát triển

2.2.3.1.6. Lưu ý: Sinh Nhật Thành Viên theo ngày để làm kế hoạch chúc mừng (  all - từng người một )/ ngày đó ...........

2.2.3.1.7. Xây dựng các Chương trình thiện nguyện kêu gọi đầu tư ủng hộ ............

2.2.3.1.8. Xây dựng các sự kiện tầm cỡ tương tác - lan tỏa kêu gọi hỗ trợ - ủng hộ

2.3. Tạo Page Thanh Vân - Phong Thủy

2.3.1. phục vụ quảng bá bán hàng - chạy quảng cáo

2.3.2. Hướng dẫn - chia sẻ về nội dung kiến thức

2.3.3. Đưa ra các cuộc thi cuộc chơi hay đại loại thế để hút người

2.3.4. Sử dụng AUTOVIRALCONTENT xây dựng page tự động

2.3.4.1. Tự xây dựng Nội Dung

2.3.4.1.1. Review

2.3.4.1.2. Bài viêt

2.3.4.1.3. Hình ảnh ..........

2.3.4.2. Khai thác nội dung từ các nguồn khác

2.3.4.2.1. Page

2.3.4.2.2. Group

2.3.4.2.3. Profile

2.3.4.2.4. Sự Kiện

2.3.4.3. Yếu tố Nội Dung

2.3.4.3.1. Sát với chủ đề

2.3.4.3.2. Mang tính lan tỏa cao

2.3.4.3.3. Tạo Được không khí và xây dựng được Thương Hiệu

2.4. Tạo các sự kiện

2.4.1. Đưa ra các chương trình giới thiệu sản phẩm

2.4.2. Tìm kiếm phát triển Đại lý - CTV ....

2.4.3. Mời Bạn vào Sự Kiện tự động với FTOOL.VN

2.5. Messager

2.5.1. Chăm sóc - tương tác tự động

2.5.1.1. Đặt hàng xây dựng con robot cho phù hợp với nhu cầu sự dụng để tương tác bằng MS

2.5.2. Từ động Nhắn tương tác với FTOOL.VN cho All Friends hoặc một tập Data nào đó

3. Tương lai

3.1. Xây dựng cộng đồng về Phong thủy - đá phong thủy - vòng ngọc - phỉ thúy - mã não .....

3.2. Xây dựng chiến lược nhượng quyền Thương Hiệu ( Phải tạo ra được Thương Hiệu - đủ tốt - đủ chuẩn - đủ khả năng lan tỏa - đủ khả năng đảm bảo )..............

4. Website

4.1. Chọn một tên miền tốt

4.1.1. Xây dựng chiến lược web

4.1.2. Web đầu tư ở mức độ nào

4.1.2.1. Chuyên nghiệp

4.1.2.2. Vừa phải

4.1.2.3. Một lớp

4.2. Tạo Landing Page

4.2.1. Khái thác tìm kiếm nguồn Khách hàng

4.3. Quảng cáo Cốc Cốc

4.3.1. Included

4.3.2. Included

4.3.3. Excluded

5. Phân tích thị trường khác

5.1. Twiter

5.2. Skyper

5.3. viber

5.4. wechat

5.5. Instagram

5.6. .........

6. Ngoài lề

6.1. Nghiên cứu sâu về Dự án tương lai

6.1.1. Materials

6.1.2. Personel

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. Dự báo - tính toán xu hướng - xu thế

6.3. Tin Vào bản kế hoạch this - Hành động and execute hiện ................. - >>>>>>>>>>

7. Zalo

7.1. TK cá nhân 2k bạn

7.1.1. Bạn phải chất lượng

7.1.1.1. Sử Dụng Simple Zalo

7.1.1.1.1. Gắn Cờ theo khu vực

7.1.1.1.2. Nhắn tin tự động kèm hình ảnh

7.1.2. Cũng cần thêm TK nếu muốn phát triển trên Zalo

7.2. Tạo Nhóm Zalo

7.2.1. Khách hàng ( Đã Mua Hàng )

7.2.2. Đại lý

7.2.3. CTV

7.2.4. Khách Hàng Mục Tiêu

7.2.5. Khách hàng Tiềm năng

7.3. Chạy Quảng cáo Zalo

7.3.1. Kiểm soát chiến dịch cân đối cuộc chơi