Принципи створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Принципи створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку by Mind Map: Принципи створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку

1. Принцип системного підходу

1.1. Визначення загальних цілей і критеріїв функціонування об’єкта в умовах його автоматизації

1.2. Багаторазове використання інформації, наявність єдиної інформаційної бази, комплексне програмне забезпечення

1.3. Однократне введення інформації в систему

1.4. Аналіз об'єкта управління в цілому і системи управління ним

2. Принцип економічної доцільності

2.1. Очікувані переваги від використання системи повинні перевищувати витрати на проектування, впровадження, вивчення, супровід

3. Принцип контролю

3.1. Створення паралельних інформаційних потоків, які контролюють один одного й забезпечують достовірність облікових даних

4. Захист і безпека даних

4.1. Система, що проектується, повинна сприяти захисту активів підприємства від нераціонального їх використання й забезпечувати надійність і безпеку інформації в системі

4.1.1. наявність контролю за входом до системи

4.1.2. ведення журналу робочого часу

4.1.3. авторизація користувачів за паролем

4.1.4. контроль за періодичністю створення резервних копій інформації

4.1.5. шифрування даних

5. Гнучкість

5.1. Система, що створюється, повинна забезпечити можливість реагування на зміну зовнішніх факторів

5.1.1. зміна Плану рахунків

5.1.2. ведення аналітичного обліку за довільними рахунками та ознаками

5.1.3. зміна (настроювання) форм типових звітів

5.1.4. доповнення новими звітами, що створюються користувачем

5.1.5. зміна (настроювання) шаблонів типових бухгалтерських операцій

6. Принцип сумісності

6.1. Система повинна проектуватися з урахуванням людського фактору та організаційних особливостей підприємства, вже наявних комп'ютерів і програм

7. Універсальність

7.1. Програмна система повинна вирішувати не окрему задачу, а виконувати стандартні процедури й обробляти конкретну задачу як окремий випадок більш загальної

7.2. Алгоритм повинен бути орієнтований на масові операції, але передбачати й обробку й немасових

8. Безперервність розвитку

8.1. Постійне вдосконалення всіх видів його забезпечення (технічного, програмного, інформаційного й ін.)