Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LEAN by Mind Map: LEAN

1. Aanpak

1.1. Verbeteren/optimaliseren van processen

1.2. waar liggen de valkuilen

1.3. wat zijn verspillingen

1.4. Kan het proces verbeterd worden?

2. Sterke punten

2.1. efficiënter proces

2.2. Beter personeel

2.3. Tijdbespraing

2.4. kosten besparing

2.5. Kwaliteitsverbetering

2.6. Geen oponthoud

3. Kansen

3.1. Beter personeel (high potentials)

3.2. Leren/ervaring op doen

3.3. imago verbetering

3.4. Het bestaande personeel kan bijleren

4. Zwakke kanten

4.1. Concurrerende arbeidsmarkt

4.2. Tijd

4.3. weerstand

4.4. niet stand houden van de nieuwe processen

5. Bedreigingen

5.1. Weer een verandering

5.2. meer werkdruk vanwege de kortere tijdplanning

6. Afwegingen

6.1. Waarom

6.1.1. Kan het sneller?

6.1.2. trekken we de juiste mensen aan?

6.2. Waartoe?

6.2.1. Sneller proces

6.2.2. meer high potentials in de organisatie

6.2.3. waarborgen van de kwaliteit van het proces

6.2.4. Verantwoordlijkheidsgevoel creëren bij de medewerkers die betrokken zijn bij het proces

7. Pas je aan

7.1. van afwachtend gedrag naar verantwoordelijkheid

7.2. saamhorigheid

7.2.1. 1 team 1 taak

7.3. Betere communicatie

7.4. urgentiebesef

8. Beloon

8.1. Trainingen en workshops

8.2. beter personeel

8.3. betere collega's

8.4. beter behoud van personeel

8.5. meer doorgroei binnen de organisatie

9. Manage

9.1. Proces in stand houden

9.2. motiveren

9.3. urgentie duidelijk maken