Логіка (2 курс)

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Логіка (2 курс) by Mind Map: Логіка (2 курс)

1. Залік

2. Модуль 1. Форми та закони мислення

2.1. Теоретичний матеріал

2.1.1. Лекція 1. Предмет та значення логіки як науки

2.1.2. Лекція 2. Поняття як форма мислення

2.1.3. Лекція 3. Судження

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. Семінар 1. Предмет, метод та значення формальної логіки

2.2.2. Семінар 2. Поняття як форма мислення

2.2.3. Семінар 3. Судження

2.3. Модульний контроль

3. Реферат

4. Модуль II. Логіка в практиці міркувань

4.1. Теоретичний матеріал

4.1.1. Лекція 4. Умовиводи

4.1.2. Лекція 5. Основи теорії аргументації

4.1.3. Лекція 6. Культура мислення та культура спілкування.

4.2. Семінарські заняття

4.2.1. Семінар 4. Умовивід

4.2.2. Семінар 5. Аргументація в навчальному процесі

4.3. Модульний контроль