Get Started. It's Free
or sign up with your email address
REGLER by Mind Map: REGLER

1. Respektera att ni samtalar olika i grupp

2. Diskutera med ett respektfullt språk och beteende

3. Avbryt inte den som pratar

4. Håller er till ämnet

5. Byt inte diskussionsämne förrän ni är färdiga med det ni håller på med

6. Att tycka olika är inte farligt utan det som utvecklar er

7. Försök inte att “vinna” diskussionen - det varken går eller är syftet

8. SYFTE

8.1. förstå saker bättre

8.2. öva att tänka kritiskt

8.3. dela information med varandra

8.4. lära saker av varandra

8.5. träna vårt språk

8.6. bygga upp självförtroende och våga säga vad man tycker

8.7. förändra våra tankar

8.8. komma fram till beslut tillsammans

8.9. lära känna andra och hur de tänker

9. LYSSNA

9.1. Titta på den som pratar

9.2. Tänk på vad som sägs medan du lyssnar...

9.2.1. Ompröva dina egna åsikter?

9.2.2. Tänk på frågor du vill ställa

9.2.2.1. Saker du inte förstår

9.2.2.2. Saker du vill veta mer om

9.2.3. Hitta de argument som läggs fram

9.2.4. Försök sammanfatta kort det som sägs

10. FÖRSTÅ

10.1. Fråga om något som sagts

10.2. Be om upprepning, förklaring eller att någon utvecklar det hen sagt

10.3. Bekräfta att du förstått genom att sammanfatta: “Om jag förstått dig rätt så menar du..”

11. FÖRA DISKUSSIONEN FRAMÅT

11.1. Föra diskussionen tillbaka till det ni skulle diskutera (påminn om eventuell tidsbrist)

11.2. Ställa öppna frågor (som inte har några färdiga eller rätta svar) till gruppen

11.3. Problematisera (formulera ett problem som behöver diskuteras/lösas)

11.4. Fråga andra om deras åsikter

11.5. Sammanfatta en diskussion

11.6. Föreslå nytt diskussionsämne

11.7. Föreslå att ni ska försöka komma fram till ett beslut på något sätt

11.8. Föreslå en kompromiss

12. HA EN ÅSIKT

12.1. “Jag tror att…”

12.2. “Jag tycker att…”

12.3. “Som jag förstår det så…”

13. MOTIVERA

13.1. “Därför att…”

13.2. “Vad jag menar med det här är…”

13.3. “Det beror på…”

13.4. “Det kan man se genom att…”

13.5. “Till exempel…”

13.6. “Enligt [källa] så…”

14. INTE HÅLLA MED

14.1. INLEDNING

14.1.1. “Jag förstår vad du menar men…”

14.1.2. “Det är en bra poäng men…”

14.1.3. “Jag fattar vart du vill komma men…”

14.2. VARFÖR DU INTE HÅLLER MED

14.2.1. “Så är det inte alltid därför att…”

14.2.2. “Det är inte nödvändigtvis sant därför att…”

14.2.3. “Jag tolkade det som att…”

14.2.4. “Ja men det är en åsikt som du inte motiverar…”

14.3. ARGUMENTERA

14.3.1. “Från vad jag läst…”

14.3.2. “Enligt statistik…”

14.3.3. “Enligt [källa] som tolkar jag det som att…”

14.3.4. “Andra [källor] visar på att…”