Компоненти інформаційних систем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Компоненти інформаційних систем by Mind Map: Компоненти інформаційних систем

1. Функціональні компоненти

1.1. Функціональні підсистеми

1.1.1. Модулі

1.1.2. Бізнес-додатки

1.2. Моделі та алгоритми

1.3. Функціональні задачі

2. Компоненти системи обробки даних

2.1. Інформаційне забезпечення

2.1.1. Системи класифікації і кодування

2.1.2. Уніфіковані системи документації

2.1.3. Раціоналізації документообігу

2.1.4. Форми документів

2.2. Програмне забезпечення

2.2.1. Базові

2.2.1.1. Автоматизації взаємодії людини і комп'ютера

2.2.1.2. Організації типових процедур обробки даних

2.2.2. Прикладні

2.2.2.1. Текстові редактори

2.2.2.2. Електронні таблиці

2.2.2.3. Системи управління базами даних

2.3. Технічне забезпечення

2.3.1. Периферійні технічні засоби збору інформації

2.3.2. Оргтехніка різного призначення

2.3.3. Засоби телекомунікації і зв'язку

2.4. Лінгвістичне забезпечення

2.4.1. Мова програмування

2.4.2. Оформлення запитів для інформаційно-пошукових систем

2.5. Правове забезпечення

2.5.1. Нормативні акти договірних взаємовідносин між замовником і розроблювачем ІC

2.5.2. Правове регулювання відхилень

3. Організаційні компоненти

3.1. Нова організаційна структура підприємства

3.1.1. Визначення штатного роспису

3.1.2. Чисельний склад кожного структурного підрозділу

3.1.3. Розробка посадових інструкцій

3.2. Персонал

3.2.1. Штати

3.2.2. Посадові інструкції