จำแนกประเภทผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จำแนกประเภทผัก by Mind Map: จำแนกประเภทผัก

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ผักประเภทเดียวกัน มีความคล้ายคลึงกัน

1.1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1.1. กะหล่ำปลี

1.1.1.2. กวางตุ้ง

1.1.1.3. คำน้า

1.1.2. ตระกูลแตง

1.1.2.1. แตงกวา

1.1.2.2. ตำลึง

1.1.2.3. มะระ

1.1.3. ตระกูลถั่ว

1.1.3.1. กระถิน

1.1.3.2. ถั่วฝักยาว

1.1.3.3. โสน

1.1.4. ตระกูลอื่นๆ

1.1.4.1. ข้าวโพดหวาน

1.1.4.2. ขึ้นฉ่าย

1.1.4.3. เครื่องเทศ

2. ฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. ฤดูหนาว

2.1.1. สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส

2.1.1.1. กะหล่ำดอก

2.1.1.2. บล็อกโคลี่

2.1.1.3. มันฝรั่ง

2.1.1.4. แครอท

2.2. ฤดูร้อน

2.2.1. สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส

2.2.1.1. ผักตระกลูแตง

2.2.1.2. กระเจี๊ยบเขียว

2.3. ฤดูฝน

2.3.1. สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส

2.3.1.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

2.3.1.2. ผักตระกูลมะเขือ

3. ส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ราก

3.1.1. รากแก้ว

3.1.1.1. แครอท

3.1.1.2. ผักกาดหัว

3.1.2. รากแขนง

3.1.2.1. มันเทศ

3.2. ลำต้น

3.2.1. ลำต้นเหนือดิน

3.2.1.1. กะหล่ำปม

3.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

3.2.2. ลำต้นใต้ดิน

3.2.2.1. ขิง

3.2.2.2. ข่า

3.2.2.3. เผือก

3.2.2.4. หน่อไม้

3.3. ใบ

3.3.1. ตระกูลหอม

3.3.1.1. กระเทียม

3.3.1.2. หอมแดง

3.3.1.3. หอมหัวใหญ่

3.3.2. กลุ่มใบกว้าง

3.3.2.1. คะน้า

3.3.2.2. ปวยเล้ง

3.3.2.3. ผักกาดหอม

3.4. ดอก

3.4.1. ดอกอ่อน

3.4.1.1. กะหล่ำดอก

3.4.1.2. บล็อกโคลี่

3.4.2. ดอกแก่

3.4.2.1. โสน

3.5. ผล

3.5.1. ผลอ่อน

3.5.1.1. ข้าวโพดอ่อน

3.5.1.2. แตงกวา

3.5.1.3. บวบเหลี่ยม

3.5.2. ผลแก่

3.5.2.1. ตระกูลแตง

3.5.2.2. ตระกูลมะเขือ