Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню ІСО

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню ІСО by Mind Map: Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню ІСО

1. І стадія — передпроектне обстеження

1.1. 1-й етап — зібрання матеріалів для проектування

1.1.1. формування вимог, вивчення об'єкта проектування, розробка і вибір варіанта концепції системи

1.2. 2-й етап — аналіз матеріалів і формування документації

1.2.1. створення і затвердження техніко-економічного обґрунтування і технічного завдання на проектування системи на основі аналізу матеріалів обстеження, які зібрані на першому етапі

2. ІІІ стадія — введення системи в дію

2.1. 1-й етап —  підготовка до введення

2.1.1. установка і ввід в експлуатацію технічних засобів, завантаження баз даних і попередні випробовування програм, навчання персоналу;

2.2. 2-й етап

2.2.1. проведення попередніх випробовувань для всіх компонентів системи перед здачею в експлуатацію, навчання персоналу

2.3. 3-й етап- введення в експлуатацію

2.3.1. завершальна стадія створення АІС і АІТ, яка оформлюється актами приймання і здачі робіт

3. ІІ стадія — проектування

3.1. 1-й етап — технічне проектування

3.1.1. ведеться пошук раціональних проектних рішень по всім аспектам розробки, створюються і описуються всі компоненти системи. а результати роботи відображуються в технічному проекті;

3.2. 2-й етап — робоче проектування

3.2.1. здійснюється розробка і доведення програм. корегування структур бази даних, складання документації на поставку, установку технічних засобів і інструкцій по їх експлуатації, підготовка для кожного користувача системи інструктивного матеріалу, що оформляється у вигляді посадових інструкцій спеціалістам які будуть виконувати свої професійні функції з використанням технічних засобів управління.

4. ІV стадія — промислова експлуатація

4.1. функціонування системи що включає супроводження програмних засобів і всього проекту, оперативне обслуговування і адміністрування баз даних.