Teacher Artist

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teacher Artist by Mind Map: Teacher Artist

1. Collaboration

1.1. Samen staan we sterker

1.1.1. Hoe kunnen  we samen het onderwijs verbeteren?

1.2. Onderwijshervorming bespreken

1.2.1. Hoe zorg ik ervoor dat mijn opvattingen over vernieuwbaar onderwijs goed overkomen?

1.2.2. Hoe kan ik de tegenstanders van mijn ideeën overtuigen?

2. Critical thinking

2.1. Verbeterpunten

2.1.1. Hoe kan ik mijn verbeterpunten vaststellen?

2.1.2. Hoe kan ik inspelen op mijn verbeterpunten?

2.2. Analyseren

2.2.1. Hoe analyseer ik mijn acties?

2.2.2. Wat doe ik met de resultaten die ik verkrijg?

2.3. Logica en rationaliteit

2.3.1. Zijn belangrijke knelpunten met logica en rationaliteit op te lossen?

2.4. Prioriteiten

2.4.1. Waar liggen mijn prioriteiten?

3. “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn”

4. Character

4.1. Zorgdrager

4.1.1. Hoe kan ik de zorg voor mijn leerlingen waarborgen?

4.2. Voorbeeldfunctie

4.2.1. Hoe kan ik leerlingen inspireren doormiddel van mijn voorbeeldfunctie?

4.2.2. Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid behouden?

5. Citizenship

5.1. Burgerschap

5.1.1. Waar sta ik in de maatschappij?

5.1.2. Welke waarde hecht ik aan het burgerschap?

6. In deze mindmap heb ik de nadruk gelegd op de vragen die in mij opkwamen als ik mijzelf als een Teacher Artist begon te bekijken.

7. Creativity

7.1. Didactisch creatief

7.1.1. Hoe kan ik mijn lessen inhoudelijk op een creatieve manier aanbieden?

7.1.2. Welke hervormingen in het onderwijs zou ik door willen voeren?

7.1.3. Welke onconventionele mediums kan ik gebruiken?

7.2. Stimulatie van talenten

7.2.1. Wat versta ik onder een ''Talent''?

7.2.2. Hoe kan ik bepaalde talenten van leerlingen tot hun recht laten komen?

7.3. Zelfontwikkeling

7.3.1. Hoe blijf ik mijzelf op een creatief gebied ontwikkelen?

7.3.2. Welke kunstvormen gebruik ik?

8. Culture

8.1. Maatschappelijke problematiek

8.1.1. Hoe kan ik het beste de maatschappelijke problemen aankaarten in de klas?

8.1.2. Hoe ga ik om met de verschillende meningen omtrent een maatschappelijk probleem?

8.2. Cultuurverrijking

8.2.1. Hoe kan ik mijn leerlingen het beste om laten gaan met verschillende culturen?

8.3. Ethiek

8.3.1. Hoe ga ik om met ethische kwesties?

8.3.2. Wat vind ik wel en niet kunnen?

9. Communication

9.1. Communicatie met de leerling

9.1.1. Wat is voor mij de beste manier van communiceren?

9.1.2. Hoe zou ik het beste met een lastige leerling om moeten gaan?

9.2. Communicatie met de ouders

9.2.1. Hoe ga ik om met boze ouders?

9.2.2. Welk advies kan ik ouders geven op basis van de prestaties van zijn/haar kind?

9.3. Houding in het klaslokaal

9.3.1. Hoe presenteer ik mijzelf het beste?

9.3.2. Kan ik werken aan mijn non verbale communicatie?

9.4. Communicatie met collega's

9.4.1. Hoe kan ik op een professionele manier met collega's communiceren?

9.4.2. Kan ik op een effectieve manier problemen binnen de school oplossen door te netwerken met mede leraren?