ประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของผัก by Mind Map: ประเภทของผัก

1. ผักที่ปลูกตามฤดูที่เหมาะสม

1.1. ฤดูฝน

1.1.1. ผักตระกูลแตง

1.1.1.1. ชุกินี

1.1.1.2. ตำลึง

1.1.1.3. แตงกวา

1.1.1.4. แตงโมอ่อน

1.1.1.5. น้ำเต้า

1.1.1.6. บวบเหลี่ยม

1.1.1.7. ฟัก

1.1.1.8. ฟักทอง

1.1.1.9. ฟักแม้ว

1.1.1.10. มะระจีน

1.1.2. ผักตระกูลมะเขือ

1.1.2.1. มะเขือเทศเชอรี่

1.1.2.2. มะเขือเทศดอยคำ

1.1.3. ถั่วฝักยาว

1.2. ผักฤดูหนาว

1.2.1. กระหล่ำดอก

1.2.2. กะหล่ำปลี

1.2.3. ผักกาดหัว

1.2.4. ผักกาดหอม

1.2.5. กระเทียม

1.2.6. มันฝรั่ง

1.2.7. หอมหัวใหญ่

1.2.8. แครอท

1.2.9. บล็อกโคลี่

1.3. ผักฤดูร้อน

1.3.1. กระเจีียบเขียว

1.3.2. ข้าวโพดหวาน

1.3.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

1.3.3.1. ชุกินี

1.3.3.2. ตำลึง

1.3.3.3. แตงกวา

1.3.3.4. แตงโมอ่อน

1.3.3.5. น้ำเต้า

1.3.3.6. บวมเหลี่ยม

1.3.3.7. ฟัก

1.3.3.8. ฟักทอง

1.3.3.9. ฟักแม้ว

1.3.3.10. มะระจีน

1.3.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

1.3.4.1. มะเขือเทศเชอรี่

1.3.4.2. มะเขือเทศดอยคำ

2. การจำแนกส่วนที่ใช้ในการบริโภค

2.1. ดอก

2.1.1. ตาดอกอ่อน

2.1.1.1. กระหล่ำดอก

2.1.1.2. บล็อกโคลี่

2.1.2. ดอกแก่

2.1.2.1. แค

2.1.2.2. โสน

2.2. ราก

2.2.1. รากแก้ว

2.2.1.1. เทอร์นิพ

2.2.1.2. ผักกาดหัว

2.2.1.3. แครอท

2.2.2. รากแขนง

2.2.2.1. มันเทศ

2.3. ลำต้น

2.3.1. ลำต้นเหนือดิน

2.3.1.1. กระหล่ำปม

2.3.2. ลำต้นใต้ดิน

2.3.2.1. ขิง

2.3.2.2. ข่า

2.3.2.3. มันมือเสือ

2.3.2.4. หน้อไม้

2.3.2.5. เผือก

2.3.2.6. มันฝรั่ง

2.4. ใบ

2.4.1. ตระกูลหอม

2.4.1.1. หอมแดง

2.4.1.2. หอมแบ่ง

2.4.1.3. หอมหัวใหญ่

2.4.1.4. กระเทียม

2.4.1.5. กระเทียมต้น

2.4.2. กลุ่มใบกว้าง

2.4.2.1. กะหล่ำปลี

2.4.2.2. คะน้า

2.4.2.3. ปวยเล้ง

2.4.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.4.2.5. ผักกาดหอม

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบแดง

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. แตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบเหลี่ยม

2.5.1.7. มะเขือ

2.5.1.8. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. ตะกูลแตง

2.5.2.1.1. แตงเทศ

2.5.2.1.2. ฟักทอง

2.5.2.1.3. แตงโม

2.5.2.2. ตะกูลมะเขือ

2.5.2.2.1. พริก

2.5.2.2.2. มะเขือเทศ

3. จำแนกผักตามลักษณะพฤกษศาสตร์

3.1. ตระกูลกะหล่ำ

3.1.1. กะหล่ำดาว

3.1.2. กระหล่ำดอก

3.1.3. กะหล่ำปลี

3.1.4. กวางตุ้ง

3.1.5. คะน้า

3.1.6. ผักกาดขาวปลี

3.1.7. ผักกาดเขียวปลี

3.1.8. ผักกาดหัว

3.1.9. บล็อกโคลี่

3.2. ตระกูลแตง

3.2.1. แตงกวา

3.2.2. แตงเทศ

3.2.3. แตงโม

3.2.4. ตำลึง

3.2.5. บวบเหลี่ยม

3.2.6. น้ำเต้า

3.2.7. ฟักทอง

3.2.8. มะระ

3.3. ตระกูลถั่ว

3.3.1. กระถิน

3.3.2. แค

3.3.3. ชะอม

3.3.4. ถั่วแขก

3.3.5. ถั่วฟักยาว

3.3.6. ถั่วลั่นเตา

3.3.7. มันแกว

3.3.8. โสน

3.4. ตระกูลมะเขือ

3.4.1. พริก

3.4.2. พริกยักษ์

3.4.3. พริกหวาน

3.4.4. มะเขือ

3.4.5. มะเขือเทศ

3.4.6. มะแว้ง

3.5. ตระกูลอื่นๆ

3.5.1. ข้าวโพดหวาน

3.5.2. ขึ้นฉ่าย

3.5.3. เครื่องเทส

3.5.4. ผักกาดหอม

3.5.5. ผักชี

3.5.6. ผักบุ้งจีน

3.5.7. สมุนไพร