เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน by Mind Map: เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1. Design เฉพาะที่ต้องใช้จริง

1.1. ไม่ต้องคิดเผื่ออนาคตให้มาก

2. ลดกระบวนการ

2.1. ประชุมให้น้อยลง

2.1.1. เลือกคนที่จะเข้าประชุม

2.1.2. เตรียมวาระการประชุม (Agenda)

3. กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น

3.1. อย่าใช้เวลาตัดสินใจนานเกินไป

3.1.1. No Decision, No Action!!!

3.1.2. ตัดสินใจเมื่อคิดว่ามีข้อมูลเพีียงพอ

3.2. พยายามทำเป็น Automate

3.2.1. Automated Test

3.2.2. Automated Build

3.3. แบ่งงานให้เล็ก

3.3.1. เล็กพอที่จะย้อนกลับมาแก้ได้แบบไม่เหนื่อยมาก

4. กำจัดสิ่งรบกวน

4.1. ปิด Email Notification

4.2. ปิด IM Notification

4.3. จัดการกับ Inbox

4.4. Check email ให้เป็นเวลา

4.5. ทำงาน 1 อย่างใน 1 เวลา

5. กฎ 80/20

5.1. ทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน

5.2. จัดตารางเวลาไว้ทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน

5.3. พยายามลดงานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญลง

5.4. เลิกสนใจงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน

6. งานที่ต้องทำ

6.1. ทำงาน 1 อย่างใน 1 เวลา

6.2. กำหนดวันเสร็จของทุกงาน

6.3. เตรียมสิ่งที่ต้องทำ (To-Do-List) ทุกวัน

6.3.1. แค่ 2-3 งานต่อวันก็พอ (เยอะไปก็ทำไม่เสร็จหรอก)

6.3.2. Software ตัวช่วย

6.4. หยุดผลัดวันประกันพรุ่ง

6.4.1. ยากสุดก็ตอนเริ่ม พยายามฝืนใจหน่อย

6.5. แบ่งงานให้คนอื่นทำบ้าง