Економіко-математична модель

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Економіко-математична модель by Mind Map: Економіко-математична модель

1. Модель

1.1. Приклади: пізнавальна, прагматична, ідеальна, матеріальна, статична, динамічна, фізична, аналогова, семантична, інтуїтивна

1.2. Семантичні поділяють на: математичні, логічні, графічні

1.3. Математичні поділяють на: аналітичні, алгоритмічні, імітаційні

2. Сутність полягає в заміні досліджуваного об'єкта

2.1. Існує велика кількість моделей для одного об'єкта

2.1.1. Приклад, для машини

2.1.1.1. колекційна

2.1.1.2. технічна

2.1.1.3. навчальна

2.1.1.4. модель дорожнього руху

3. Етапи моделювання:

3.1. 1. Еквівалент об'єкта.

3.2. 2. Вибір алгоритму.

3.3. 3. Створення програм, для переносу моделі і алгоритму на комп. мову.

4. Моделювання

4.1. Метод опосередкованого пізнання

4.2. Принципи

4.2.1. Завжди полярна

4.2.2. Первинність об'єкта

4.2.3. Зумовленість моделі об'єктом

4.2.4. Множинність моделей

4.2.5. Адекватність (відповідає меті)

4.2.6. Спрощення, якщо можливо

4.2.6.1. зменшення кількості

4.2.6.2. об'єднання даних

4.2.6.3. зміна величин або параметрів

4.2.6.4. зміна залежності

4.2.6.5. зміна обмежень

4.2.6.6. обмеження точності

4.2.7. Блочна побудова

4.2.7.1. Рівні

4.2.7.1.1. вся система

4.2.7.1.2. підсистеми

4.2.7.1.3. підсистеми керування

4.3. Процес моделювання

4.3.1. суб'єкт

4.3.2. об'єкт

4.3.3. модель опосередкованості

4.4. Етапи дослідження

4.4.1. Побуд. моделі реал. системи

4.4.2. Властивості та характеристики

4.4.3. Перенесення відомостей

5. Форми зображення

5.1. інваріантна

5.2. алгоритмічна

5.3. аналітична

5.4. схемна