Faktor-Faktor Keruntuhan Empayar Soviet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faktor-Faktor Keruntuhan Empayar Soviet by Mind Map: Faktor-Faktor Keruntuhan Empayar Soviet

1. kehilangan kewibaaan Parti Komunis

1.1. kehilangan kepercayaan rakyat

1.2. Gorbachev mengundurkan bantuan dan subsidi kepada repulik-repulik dalam Warsaw Pacts

1.2.1. w

2. Faktor perubahan sistem Ekonomi

2.1. sistem konumisme negara

2.2. memiliki semua bentuk hasil penghasilan dalam negara seperti ladang pertanian, kilang-kilang dan lombong galian

2.3. kerajaan mengawal sepenuhnya perancangan ekonomi berbanding barat.

2.4. sebahagian besar perdangangan antarabangsa dilakukan di negara-negara komunis sahaja

2.5. ekonomi bertambah lembah dan tidak berkembang

3. kemerosotan teknologi pengeluaran

3.1. kemerosotan isfrastruktur yang lama

3.2. segi pengeluaran tidak produktif dan efisien.

4. CMEA tidak berfungsi

4.1. Council of Mutual Economic Assistance(CMEA)

4.2. ditubuhkan bagi membantu dan memajukan ekonomi negara-negara sekutu Soviet tidak berfungsi.

4.3. hanya menguntungkan Kesatuan Soviet seta kurangnya perdagangan dua hala dengan  negara-negara barat

5. gaji pekerja rendah dan kekurangan barang pengguna

5.1. kekurangan dan kemunduran

5.2. pendapatan yang redah bagi pekerja-pekerja

6. faktor Boris Yeltsin

6.1. melalui Glasnost yang diperkenalkan telah muncul pergerakan reformasi

6.2. banyak kumpulan pemimpin pro demokrasi telah terpilih dalam pilihan raya ke Congress of People' Deputies.

6.3. bertujuan untuk merampas kuasa daripada Parti komunis dan mewujugkan kerajaan Perlembangaan, ekonomi pasaran dan hak milik persendirian.

6.4. Boris Yeltsin telah dipilih sebagai Residen Republik Rusia

6.5. beliau telah melemahkan Parti Komunis dan Jawatankuasa Sentral Parti Komunis telah mengundi bagi menamatkan kuasa Parti Komunis dalam Kesatuan Soviet.

7. Tumpuan Kepada Industri Berat

7.1. keperluan asas rakyat dibiarkan

7.2. keadaan politik dan sosisalekonomi menghadapi kemunduran

7.3. tidak banyak pembaharuan yang dilaksanakan

7.4. organisasi polis rahsia kejam

7.5. menindas kem buruh paksa, kawalan dan pemikiran.

8. penindasan pemerintahan rakyat

8.1. Semasa Era Stalin

8.2. pembunuhan secara sistematik

8.3. kekejaman Soviet telah menimbulkan dendam dan perbalahan etnik

8.4. kesannya banyak rakyat telah dikorbankan

9. reformasi di bawah pemipinan Gorbachev

9.1. Bangkitan generasi muda

9.2. telah memegang jawatan dalam parti komunis di Soviet dan sekutunya seperti Gorbachev

9.3. Rejim Republik komunis telah mengakui kegagalan komunis secara terbuka

9.4. mengalih ke arah sistem kapitalis dan pasaran bebas

9.5. rejim dengan propaganda banyak membuat pembohongan dan statistik rasmi kerajaan juga tidak boleh dipercayai.

10. dasar Prestroika dan Glasnost

10.1. pembaharuan yang radikal

10.2. Prestroika (pembangunan semula ekonomi)

10.3. kongres Rakyat dibentuk sebagai Dewan Legislatif Soviet.

10.4. pilihan raya umum dijalankan di seluruh Kesatuan Soviet pada Mac 1989.

10.5. Gorbachev telah dipilih sebagai presiden eksekutif pertama Kesatuan Soviet.

10.6. Dasar Glasnost( keterbukaan politik)

10.7. bermaksud keterbukaan dan kebebasan bersuara rakyat

10.8. telah menjatuhkan kemoralan pekerja di tahap yang rendah

10.9. telah membongkar kepalsuan dan kelemahan pemerintah oleh media massa Kesatuan Soviet.

10.10. dari segi material keperluan pengguna

10.11. hilangan kepercayaan rakyat terhadap parti komunis dan pemimpin-pemimpin Soviet.

11. Keizinan Soviet untuk parti bukan Komunis sertai pilihan raya.

11.1. kerajaan Kesatuan Soviet memberikan kebenaran kepada parti-parti politik bukan komunis untuk menyertai pilihan raya

11.2. parti politik daripada republik di Kesatuan Soviet menimbulkan isu-isu kelemahan sistem pemerintahan komunis

11.3. desakan ramai untuk menuntut kemerdekaan menjadi kuat