การจำแนกประเภทของผักต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกประเภทของผักต่างๆ by Mind Map: การจำแนกประเภทของผักต่างๆ

1. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

1.1. ฤดูฝน

1.1.1. มิถุนายน-กันยายน

1.1.2. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส

1.1.3. ทนฝน ได้แก่ ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือ และถั่วฝักยาว

1.1.4. ผักกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ผลดีในทุกฤด

1.2. ฤดูหนาว

1.2.1. หากเลือกใช้พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลผลิต   ต่ำหรือเสียหาย ได้แก่ กระหล่ำดอก กะหล่ำปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว ผักกาดหอม มันฝรั่ง และหอมหัวใหญ

1.2.2. ตุลาคม-มกราคม

1.2.3. ผักฤดูหนาว สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส

1.2.4. หากต้องการปลูกในฤดูร้อนและฝน ควรเลือกปลูกพันธุ์ที่ทนร้อนและฝนหรือพันธุ์เบา สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงเช่นกัน

1.3. ฤดูร้อน

1.3.1. กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

1.3.2. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส

1.3.3. การปลูกในประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตสูงตลอดปี ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลแตงทุกชนิด ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์ พริกหวาน สำหรับผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

2. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

2.1. นอกจากนี้ผักประเภทเดียวกันมักมีระบบการเจริญเติบโตทางราก ล าต้น และใบ ระบบการสืบพันธุ์

2.2. ตระกูลกะหล่ำ

2.2.1. กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาว ปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว บล็อกโคลี่

2.2.2. มีการเจริญเติบโตในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคล้ายคลึง กัน

2.3. ตระกูลถั่ว

2.3.1. กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มันแกว โสน ตระกูลมะเขือ

2.3.2. พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ มะเขือเทศ มะแว้ง

2.4. ตระกูลอื่นๆ

2.4.1. ข้าวโพดหวาน ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน สมุนไพร

3. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

3.1. ส่วนของผักที่ใช้บริโภค ได้แก่ ใบ ลำต้น ราก ดอก ผล และเมล็ด

3.2. ราก

3.2.1. รากแก้ว

3.2.1.1. แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

3.2.2. รากแขนง

3.2.2.1. มันเทศ

3.3. ลำต้น

3.3.1. ลำต้นเหนือดิน

3.3.1.1. กะหล่ำปม หน่อไม้ฝรั่ง

3.3.2. ลำต้นใต้ดิน

3.3.2.1. ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง มันมือเสือ หน่อไม้

3.4. ใบ

3.4.1. ตระกูลหอม

3.4.1.1. กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่

3.4.2. กลุ่มใบกว้าง

3.4.2.1. กะหล่ำปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

3.5. ดอก

3.5.1. ตาดอกอ่อน

3.5.1.1. กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่

3.5.2. ดอกแก

3.5.2.1. แค โสน

3.6. ผล

3.6.1. ผลอ่อน

3.6.1.1. กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบเหลี่ยม มะเขือ มะระ

3.6.2. ผลแก่

3.6.2.1. ตระกูลแตง

3.6.2.1.1. แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ