แกงเลียงกุ้ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แกงเลียงกุ้ง by Mind Map: แกงเลียงกุ้ง

1. วัตถุดิบ

1.1. วัตถุดิบจากสัตว์

1.1.1. กุ้งสด

1.1.2. กุ้งป่นแห้ง

1.2. วัตถุดิบจากพืช

1.2.1. ฟักทอง

1.2.2. ข้าวโพดอ่อน

1.2.3. บวบ

1.2.4. เห็ดฟาง

1.2.5. ถั่วฝักยาว

1.2.6. แตงโมอ่อน

1.2.7. ใบแมงลัก

1.2.8. กระชาย

1.2.9. พริกไทยดำ

1.2.10. หอมแดงไทย

1.2.11. พริกขี้หนู

1.3. เครื่องปรุง

1.3.1. กะปิย่าง

1.3.2. น้ำเปล่า

1.3.3. น้ำตาลทราย

1.3.4. น้ำปลา

2. อุปกรณ์

2.1. หม้อ

2.2. ครก