การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. การจำแนกผักตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1. กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว บล็อกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา แตงเทศ แตงโม ตำลึง บวบเหลี่ยม บวบหอม น้ำเต้า ฟักทอง มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มันแกว โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ มะเขือเทศ มะแว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน สมุนไพร

2. การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กะหล่ าปม หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง มันมือเสือ หน่อไม้ใบ

2.2.3. ตระกูลหอม

2.2.3.1. กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ

2.2.4. กลุ่มใบกว้าง

2.2.4.1. กะหล่ำปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

2.3. ดอก

2.3.1. ตาดอกอ่อน

2.3.1.1. กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่

2.3.2. ดอกแก่

2.3.2.1. แค โสน

2.4. ผล

2.4.1. ผลอ่อน

2.4.1.1. กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบเหลี่ยม มะเขือ มะระ

2.4.2. ผลแก่

2.4.2.1. ตระกูลแตง

2.4.2.1.1. แตงเทศ แตงโม ฟักทอง

2.4.2.2. ตระกูลมะเขือเทศ

2.4.2.2.1. พริก มะเขือเทศ

3. จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ผักฤดูหนาว

3.1.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส

3.1.2. กระหล่ำดอก กะหล่ำปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว ผักกาดหอม มันฝรั่ง และหอมหัวใหญ

3.2. ผักฤดูร้อน

3.2.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส

3.2.2. กระเจี๊ยบ เขียว ข้าวโพดหวาน   พริกหวาน

3.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์

3.2.5. สำหรับผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

3.3. ผักฤดูฝน

3.3.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส

3.3.2. ผักตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3.3.3. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว

3.3.4. ผักกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ผลดีในทุกฤดู