การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. 1.การจำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ระบบการสืบพันธ์ุ ได้แก่ ดอก ผล และเมล็ด

1.2. ตระกูลกะหล่ำ ได้แก่ กะหล่ำดาว กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า

1.3. ตระกูลแตง ได้แก่ แตงกวา แตงเทศ แตงโม ตำลึง บวบเหลี่ยม ฟักทอง

1.4. ตระกูลถั่ว ได้แก่ กระถิน แค ชะอม ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มันแกว โสน

1.5. ตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก พริกยักษ์ พริกหวาน มะเขือ มะเขือเทศ มะแว้ง

1.6. ตระกูลอื่นๆ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ขึ้นฉ่าย เครื่องเทศ ผักกาดหอม ผักชี ผักบุ้งจีน

2. 2.การจำแนกผักตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ส่วนของผักที่ใช้บริโภค ได้แก่ ใบ ลำต้น ราก ดอก ผล และเมล็ด

2.2. รากแก้ว ได้แก่ แครอท เทอร์นิพ ผักกาดหัว

2.3. รากแขนง ได้แก่ มันเทศ

2.4. ลำต้นเหนือดิน ได้แก่ กะหล่ำปม หน่อไม้ฝรั่ง

2.5. ลำต้นใต้ดิน ได้แก่ ขิง ข่า เผือก มันฝรั่ง มันมือเสือ หน่อไม้

2.6. ตระกูลหอม ได้แก่ กระเทียม กระเทียมต้น หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่

2.7. กลุ่มใบกว้าง ได้แก่ กะหล่ำปลี คะน้า ปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม

2.8. ตาดอกอ่อน ได้แก่ กะหล่ำดอก บล็อกโคลี่

2.9. ดอกแก ได้แก่ แค โสน

2.10. ผลอ่อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา บวบเหลี่ยม มะเขือ มะระ

2.11. ผลแก้ ได้แก่ ตระกูลแตง เช่น แตงเทศ แตงโม ฟักทอง ผักตระกูลมะเขือ ได้แก่ พริก มะเขือเทศ

3. 3.จำแนกตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูฝน เดือน มิถุนายน-กันยายน                             ฤดูหนาว เดือน ตุลาคม-มกราคม                           ฤดูร้อน เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

3.2. ผักฤดูหนาว ได้แก่ กระหล่ำดอก กะหล่ำปลี กระเทียม แครอท บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียวปลี

3.3. ผักฤดูร้อน ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ผักตระกูลแตงทุกชนิด ผักตระกูลมะเขือทุกชนิด *ยกเว้น* พริกยักษ์ พริกหวาน สำหรับผักตระกูลถั่ว *ยกเว้น* ถั่วลันเตา

3.4. ผักฤดูฝน ได้แก่ ผักตระกูลแตงทั้งหมด *ยกเว้น* แตงเทศ ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว ผักกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ผลดีในทุกฤดู