การส่งเสริมการขาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การส่งเสริมการขาย by Mind Map: การส่งเสริมการขาย

1. กำหนดวัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้รางวัลแก่ลูกค้า

1.2. เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

1.3. เพื่อเพิ่มยอดขาย

2. การเลือกเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย

2.1. การแข่งขัน เกมส์ เพื่อ ชิงโชค

3. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการขาย

3.1. การให้ของรางวัล  กระปุกออมสินรูปหมู สำหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียน / นักศึกษาและกระบอกน้ำหรือกล่องข้าว สำหรับ กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน

3.1.1. • เงื่อนไขการให้รางวัล • เมื่อลูกค้าซื้อลูกชิ้นครบ 10 ไม้จะได้ 1 สิทธิ์ ในการเขียนชื่อใส่ในกระดาษ เพื่อลุ้นรับรางวัล เป็นหระปุกออมสิน รูปหมู • เมื่อได้รับใบชิงโชค ลูกค้าจะต้องเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเฟสบุ๊ค ของผู้ซื้อ • เราจะจับรางวัล ในทุก ๆ 1 เดือนของวันที่ 30 ของเดือนที่ 1

3.2. งบประมาณ

3.2.1. ต้นทุน - ค่าใช้จ่าย = คงเหลือ 1000 – 800 = 200

3.2.2. ขายลูกชิ้นได้ทั้งหมด (265 × 5) 1,325บาท หักค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ 800 บาท กำไรสุทธิ 525บาท

3.2.2.1. ยอดขาย ต่อเดือน = 10,500 บาท

3.2.2.2. ยอดขายต่อปี = 126000 บาท

4. การทดสอบและการดำเนินงานตามแผน

4.1. การทดสอบแบบภาคสนาม

4.1.1. โดยการสอบถามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จำนวน 20 คน เป็นการเล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับของรางวัล ในการลุ้นของรางวัล จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้รางวัล ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติ หรือทำตามเงื่อนไขถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

5. การประเมินผลการส่งเสริมการขาย