การส่งเสริมการขาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การส่งเสริมการขาย by Mind Map: การส่งเสริมการขาย

1. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการขาย

1.1. การให้ของรางวัล  กระปุกออมสินรูปหมู สำหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียน / นักศึกษาและกระบอกน้ำหรือกล่องข้าว สำหรับ กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน

1.1.1. • เงื่อนไขการให้รางวัล • เมื่อลูกค้าซื้อลูกชิ้นครบ 10 ไม้จะได้ 1 สิทธิ์ ในการเขียนชื่อใส่ในกระดาษ เพื่อลุ้นรับรางวัล เป็นหระปุกออมสิน รูปหมู • เมื่อได้รับใบชิงโชค ลูกค้าจะต้องเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อเฟสบุ๊ค ของผู้ซื้อ • เราจะจับรางวัล ในทุก ๆ 1 เดือนของวันที่ 30 ของเดือนที่ 1

1.2. งบประมาณ

1.2.1. ต้นทุน - ค่าใช้จ่าย = คงเหลือ 1000 – 800 = 200

1.2.2. ขายลูกชิ้นได้ทั้งหมด (265 × 5) 1,325บาท หักค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ 800 บาท กำไรสุทธิ 525บาท

1.2.2.1. ยอดขาย ต่อเดือน = 10,500 บาท

1.2.2.2. ยอดขายต่อปี = 126000 บาท

2. การทดสอบและการดำเนินงานตามแผน

2.1. การทดสอบแบบภาคสนาม

2.1.1. โดยการสอบถามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จำนวน 20 คน เป็นการเล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับของรางวัล ในการลุ้นของรางวัล จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้รางวัล ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติ หรือทำตามเงื่อนไขถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

3. การประเมินผลการส่งเสริมการขาย

4. กำหนดวัตถุประสงค์

4.1. เพื่อให้รางวัลแก่ลูกค้า

4.2. เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ

4.3. เพื่อเพิ่มยอดขาย

5. การเลือกเครื่องมือในการส่งเสริมการขาย

5.1. การแข่งขัน เกมส์ เพื่อ ชิงโชค