Schoolleider 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Schoolleider 2020 by Mind Map: Schoolleider 2020

1. kennis over leren

1.1. kennis van het brein

1.2. coöperatief werken

1.3. veiligheid en verbinding

1.4. systeemdenken

2. modelen

3. primaire proces staat voorop

3.1. gemeente faciliteert

3.2. opbrengsten/ doelen behalen

3.3. bestuur ondersteunt

4. uitstralen/ reflecteren/feedback

4.1. hard/hart/hard

5. eigenaarschap

5.1. kind

5.2. leerkracht

5.3. directie

5.4. ouder

6. talenten ontwikkelen

7. Passie

8. Kinderen!!

8.1. driehoek ouders - kind - leerkracht

8.2. basisonderwijs wordt verlengd ( t/m 14 jaar)