Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VGTU SA by Mind Map: VGTU SA

1. VGTU SA tikslai

1.1. 1. Kurti studentišką, tolerantišką ir socialią bendruomenę.

1.2. 2. Atstovauti studentų teises VGTU valdžios organuose.

1.3. 3. Konsultuoti visus VGTU studentus.

1.4. 4. Tęsti rengti tradicijomis tapusius renginius

2. Studentų konsultacija

2.1. Atstovybės pertvarkymas į organizaciją, kurios pagrindinis darbas yra konsultuoti studentus.

2.2. Centrinio biuro komiteto, kuris kauptų visą universiteto informaciją apie visas veiklas ir universiteto žmonių poreikius, įkūrimas.

2.3. Sukurti duomenų bazę, į kurią būtų įtraukti aktyvūs studentai iš visų fakultetų. Šioje bazėje būtų galima surasti studentų ankstesnes veiklas, turimus įgūdžius bei veiklų sritis, kurias jie norėtų išmėginti.

3. Kūravimas

3.1. Rengti kuratorius ištęstinių studijų studentams.

3.2. Rengti kuratorius išlyginamųjų studijų studentams.

3.3. Rengti kuratorius magistro studijų studentams.

3.4. Rengti kuratorius anglų bei užsienio grupėms.

4. Projektinės veiklos

4.1. Visi fakultetiniai bei universitetiniai renginiai, projektai ir kitos veiklos galės įtraukti studentus iš studentų duomenų bazės.

5. ESN

5.1. Bent vieno ESN atstovo turėjimas VGTU SA auksčiausiuose valdymo organuose

6. Bendradarbiavimas

6.1. Universiteto ryšių plėtimas su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis.

6.2. Universiteto ryšių plėtimas su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.

6.3. Ryšių kūrimas su mokyklomis ir potencialiais VGTU studentais.

6.4. Bendrų ryšių kūrimas su ESN

7. Alumniai

7.1. Aktyviausių alumnių dalinimasis patirtimi ir jų įdėjų taikymas bei konsultavimasis.

7.2. Buvusių atstovybininkų kvietimas ir įtraukimas į didžiausius ir reikšmingiausius universiteto renginius.

8. SA F

8.1. Fakultetinių atstovybių glaudžių tarpusavio ryšių plėtimas ir bendrų projektų kūrimas.

8.2. Kiekvieno fakulteto stambesnių problemų nagrinėjimas aukštesniu lygmeniu.

9. Nauji konsultantai

9.1. Tarptautinių ryšių konsultantas.

9.2. Socialinių veiklų konsultantas.