การจำแนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำแนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำแนกประเภทของผัก

1. 1.ตามหลักพฤกศาสตร์

1.1. ตระกูลกะหล่ำปลี

1.1.1. กะหล่ำดาว

1.1.2. กะหล่ำดอก

1.1.3. กะหล่ำปลี

1.1.4. กวางตุ้ง

1.1.5. คะน้า

1.1.6. ผักกาดขาวปลี

1.1.7. ผักกาดเขียวปลี

1.1.8. ผักกาดหัว

1.1.9. บล็อกโคลี่

1.2. ตระกูลแตง

1.2.1. แตงกวา

1.2.2. แตงเทศ

1.2.3. แตงโม

1.2.4. ตำลึง

1.2.5. บวบเหลี่ยม

1.2.6. บวบหอม

1.2.7. น้ำเต้า

1.2.8. ฟักทอง

1.2.9. มะระ

1.3. ตระกูลถั่ว

1.3.1. กระถิน

1.3.2. แค

1.3.3. ชะอม

1.3.4. ถั่วแขก

1.3.5. ถั่วฝักยาว

1.3.6. ถั่วลันเตา

1.3.7. มันแกว

1.3.8. โสน

1.4. ตระกูลมะเขือ

1.4.1. พริก

1.4.2. พริกยักษ์

1.4.3. พริกหวาน

1.4.4. มะเขือ

1.4.5. มะเขือเทศ

1.4.6. มะแว้ง

1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.5.2. ขึ้นฉ่าย

1.5.3. เครื่องเทศ

1.5.4. ผักกาดหอม

1.5.5. ผักชี

1.5.6. ผักบุ้งจีน

1.5.7. สมุนไพร

2. 2. ตามส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอี์นิพ

2.1.1.3. ผักกาดหัว

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กะหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. เผือก

2.2.2.4. มันฝรั่ง

2.2.2.5. มันมือเสือ

2.2.2.6. หน่อไม้

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. กระเทีนมต้น

2.3.1.3. หอมแดง

2.3.1.4. หอมแบ่ง

2.3.1.5. หอมหัวใหญ๋

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.3.2.3. ปวยเล้ง

2.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

2.3.2.5. ผักกาดหอมดอก

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหล่ำดอก

2.4.1.2. บล็อคโคลี่

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

2.5.1.3. แตงกวา

2.5.1.4. ถั่วฝักยาว

2.5.1.5. ถั่วลันเตา

2.5.1.6. บวบเหลี่ยม

2.5.1.7. มะเขือ

2.5.1.8. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. ตระกูลแตง

2.5.2.1.1. แตงโม

2.5.2.1.2. แตงเทศ

2.5.2.1.3. ฟักทอง

2.5.2.2. ตระกูลมะเขือ

2.5.2.2.1. พริก

2.5.2.2.2. มะเขือเทศ

3. 3. ตามฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูร้อน

3.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

3.1.2. ข้าวโพดหวาน

3.1.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

3.1.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

3.1.4.1. ยกเว้น

3.1.4.1.1. พริกยักษ์

3.1.4.1.2. พริกหวาน

3.2. ฤดูหนาว

3.2.1. กระหล่ำดอก

3.2.2. กะหล่ำปลี

3.2.3. กระเทียม

3.2.4. แครอท

3.2.5. บล็อคโคลี่

3.2.6. ผักกาดเขียวปลี

3.2.7. ผักกาดหัว

3.2.8. ผักกาดหอม

3.2.9. มันฝรั่ง

3.2.10. หอมหัวใหญ่

3.3. ฤดูฝน

3.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

3.3.1.1. ยกเว้น

3.3.1.1.1. แตงเทศ

3.3.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว