pandangan Ibnu Khaldun mengenai Umran Hadhari dan Umran Badwi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
pandangan Ibnu Khaldun mengenai Umran Hadhari dan Umran Badwi by Mind Map: pandangan Ibnu Khaldun mengenai Umran Hadhari dan Umran Badwi

1. Umran Badawi                                                               - masyarakat yang tinggal di luar bandar dan hidup berpindah randah.                                                        - Ibnu Khaldun meyifatkan mereka sebagai masyarakat yang tahap hidupnya tidak mencapai kemajuan dan hidup alam kemunduran

2. mementingkan aspek kehidupn secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal, rohani, biologi dan fitrah manusia

3. menunjukkan proses yang harus dilalui oleh kesemua masyarakat dalam mencapai kehidupan yang penuh peradaban dan nilai ketamadunan

4. Umran Hadhari  masyarakat yang tingga di bandar dan hidup dalam kemewahan masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan mereka

5. Umran berasal daripada perkataan " a'mara" yang bermaksud melimpah ruah dan kemakmuran