SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

1.1. Kesusasteraan

1.1.1. Al-quran dan Al-sunnah dari segi kesusasteraan bukan kerana aspek estetika tetapi aspek kerohanian akal budi serta ilmu yang sahih.

1.2. Sejarah

1.2.1. . antara tokoh yang berjaya dalam bidang sejarah secara ilmiah ialah Ibn Khaldun

1.2.2. karyanya ialah al-muqaddimah iaitu ensiklopedia penting dalam memahami sejarah tamadun manusia dan perpaduan untuk kajian.

2. SUMBANGAN LAIN

2.1. Muzik

2.2. textile

2.3. senjata

2.4. barangan kemas

3. BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI

3.1. Astronomi

3.1.1. Pada zaman Abbasiyah, banyak makmal2 besar di Baghdad

3.2. Astrulab

3.2.1. Berjaya menghasilkan kaedah pengiraan jadual2(ziq)

3.3. Matematik

3.3.1. Logik, geometri, muzik merupakan kehandalan Al-Khindi, tokoh Islam yang terulung

3.4. Perubatan

4. SENI BINA ISLAM

4.1. Seni bina

4.1.1. sumbangan jurubina dan artis mencorakkan unsur rohani melalui lorekan geometrik, warna, reka bentuk berdasarkan Al-quran, bermotifkan damai, aman dan pujian pada Allah SWT.

4.2. Kejuruteraan

4.2.1. kejuruteraan hidrologi-membekalkan air