การแบ่งช่วงอายุผู้สูงอายุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแบ่งช่วงอายุผู้สูงอายุ by Mind Map: การแบ่งช่วงอายุผู้สูงอายุ

1. นักชราวิทยาแบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ

1.1. ช่วงไม่ค่อยแก่ 60-69 ปี

1.1.1. มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

1.1.1.1. การเกษีรณของอายุ

1.1.1.2. การจากไปของเพื่อนสนิท คู่ครอง

1.1.1.3. รายได้ลดลง

1.1.1.4. อาจต้องพึ่งพิงของผู้อื่นบ้าง

1.2. ช่วงแก่ปานกลาง 70-79 ปี

1.2.1. เริ่มเ๗็บป่วย

1.2.2. มีกิจกรรมน้อยลง

1.3. ช่วงแก่จริง 80-90 ปี

1.3.1. ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น

1.3.2. เริ่มย้อนอดีต

1.4. ช่วงแก่จริงๆ 90-99 ปี

1.4.1. ได้ผ่านวิกฤต มากมาย

1.4.2. เป็นระยะแห่งความสุขสงบ

2. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

2.1. ผู้สูงอายุวัยต้น 60-69 ปีช่วยเหลือตนเองได้

2.2. ผู้สูงอายุวัยกลาง 70-79 ปี เริ่มอ่อนแอ มีโรคประจำตัว

2.3. ผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป อวัยวะเสื่อมสภาพ เจ็บป่วยบ่อยขึ้น