Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RUMGANG by Mind Map: RUMGANG

1. Rytme

1.1. trommer

1.2. Lyde

1.2.1. Talekor

2. Kroppen

2.1. Stomp

3. Fuglebogen

3.1. Fugle

3.1.1. Fuglelyde

3.2. Klippe ud - Pinde

3.3. Bruge den rytmisk

4. Foto

4.1. Op på skærmen/scanne

4.2. Familie

4.2.1. Glæde

4.3. Mange personer

5. Grøn

5.1. Lysegrøn

5.2. Lime grøn

5.3. Mørke grøn

5.4. Mos Grøn

5.5. Natur

5.5.1. Med ind

5.5.2. Vind

5.5.3. Blade i pose

6. Stemning

6.1. Farverne

7. Lave en lille film/baggrund

7.1. stop motion film

8. Historie

9. Pausen

9.1. Stop/start