Antuanas Mejė (1886-1936)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Antuanas Mejė (1886-1936) by Mind Map: Antuanas Mejė (1886-1936)

1. Baigė Ecole des Hautes Etudes

1.1. Ferdinand de Saussure(1857-1913)

1.1.1. Struktūrinė lingvistika

2. Prancūzų lingvistų draugija "Societe de Linguistic de Paris"

2.1. "Bulletin de la Societe de Lingusctic de paris" redaktorius

3. Slavistikos institutas "Institut de'etudes slaves"

3.1. 1897 m. išleidžiama "Recherches sur l'emploi du genitif- accusatif en vieux slave"

3.2. 1902-5m. "Etudes sur l'etymologue et le vocabulaire du vieux slave"

3.3. 1924m. "Le slave commun"

4. 24 knygos ir 540 straipsnių

5. Socialinė kalbotyra

5.1. Émile Durkheim turėjo didžiulę įtaką

5.1.1. "Istoriniai faktai, politiniai įvykiai, keičia įvairių žodžių reikšmes"

5.2. "Kalbos vystymuisi svarbiausią ir didžiausią įtaką daro socialiniai pasikeitimai"

6. Lyginamoji kalbotyra

6.1. Lyginamosios gramatikos metodas vartojamas ne indoeuropiečių kalbai atkurti, tuo pavidalu kaip buvo kalbama, bet tik nustatyti tam tikrai atitikmenų tarp istoriškai paliudytų kalbų, sistemai.

7. M.Brealis

8. L.Ave

9. "Tas, kas nori žinoti, kaip kalbėjo mūsų indoeuropiečiai proseneliai, turi atvažiuoti pasiklausyti, kaip kalba lietuvis valstietis“