Τα είδη του λόγου

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Τα είδη του λόγου by Mind Map: Τα είδη του λόγου

1. Αναφορικός λόγος

1.1. Αφήγηση

1.1.1. Διήγηση

1.1.2. Παραμύθι

1.1.3. Μυθιστόρημα

1.1.4. Αυτοβιογραφία

1.1.5. Βιογραφία

1.1.6. ποίημα

1.2. Περιγραφή

1.2.1. Προσώπου

1.2.2. Κτηρίου

1.2.3. Αντικειμένου

1.2.4. Ζώου

1.3. Ανακοίνωση

2. Κατευθυντικός λόγος

2.1. Οδηγία

2.2. Πρόσκληση

2.3. Ερώτηση

2.4. Παράκληση

2.5. Συνταγή

2.6. Επιχειρηματολογία

2.7. Πραγματολογισμός