Tilnærminger mellom det meditære og det umeditære

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tilnærminger mellom det meditære og det umeditære by Mind Map: Tilnærminger mellom det meditære og det umeditære

1. Bort fra enveiskommunikasjon

1.1. massemedia

1.1.1. Massemedias betydning for kommunikasjonsmønstrene i samfunnet

1.1.2. Fjernsynet

1.1.2.1. Både når og preger alle

1.1.3. Samværstenkere

1.1.3.1. Menneskelig nærvær på tvers av tid og rom

1.1.4. Påvirkningstenktere

1.1.4.1. Makt til påvirkning

1.1.5. Satte dagsorden for den teoretiske refleksjonen om kommunikasjon og demiering

1.1.6. Interpersonlig kommunikasjon . mellom mennesker ved hjelp av massemedia

2. De digitale mediene og ansikt-til-ansikt-idealet

2.1. Internett

2.1.1. Bredbånd og bakkebasert digital TV

2.1.1.1. For å nå ut til hele befolkningen

2.2. Lære nytt språk

2.2.1. basert på nuller og entall, bits og bytes

2.3. Digitalisering

2.3.1. ses på som demokratisering

2.4. Massekommunikasjon

2.4.1. der intelligensen sitter i avsenderleddet

2.4.2. brukeren blir invitert til å være den intelligente parten

2.5. Den digitale teknologien

2.5.1. gjør det mulig for oss å handle aktivt

2.6. Chat

2.6.1. ansikt-til-ansikt-kommunikasjon

2.6.2. diskusjonsgrupper

2.6.2.1. løse konkrete problemer

2.6.2.2. skaffe info

3. Overvåkning av mediert kommunikasjon

3.1. Entusiastene

3.1.1. Fyller seg rundt spørsmål om demokratisering og myndiggjøring

3.2. Kritikerne

3.2.1. Støtter seg på kunnskap om faktisk bruk av teknologi

3.3. Teoretisk drøfting

3.3.1. Kritikerne er reflekterte over det faktum at digitalisering utvider mulighetene for overvåking av brukere

3.4. Overvåkingsperspektivet

3.4.1. Bidrar med en tungveiende kritikk av troen på enkle sammenhenger mellom enveiskommunikasjon og ensretting, mellom kommunikasjon i digitale medier og økt makt i brukeren

3.5. Digitale mediering

3.5.1. gjør oss sårbare

4. Det mediterte selvet

4.1. Påvirkning av reality-TV

4.2. "Blottlegger" oss på internett

4.3. Digitale medier

4.3.1. usikker og skrytt til skyes

4.3.2. kan overvåkes

4.4. immersive opplevelser

4.4.1. medietilbudet gir en sterk illustrasjon av å være til stede

4.5. Dataspill

4.5.1. være sosiale, spille og konkurrere med andre

4.6. Chat/MSN

4.6.1. Reelle fellestrekk med det å slå i hjel en prat

4.7. Fortelle hvem man er

4.7.1. vise private sider av seg selv

4.8. Personlig medie

4.8.1. eks

4.8.1.1. mobiltelefon

4.8.1.2. mp3

4.8.1.2.1. bærer med oss

4.9. Individualisering

4.9.1. svekkelse av forpliktelsen overfor tradisjonelle arenaer og former for kommunikasjon

4.10. Enveismassemedia

4.10.1. Appellere til alle i en sviep

4.10.2. Skreddersøm for det enkelte myndige individet