Skriva recension

En tankekarta som ska kunna vara till hjälp när du skriver recesnioner.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skriva recension by Mind Map: Skriva recension

1. Länkar och material

1.1. Skriva bokrecension

1.2. En film om att utveckla sina tankar i en recension

2. Vad gör man när man skriver en recension?

2.1. Uttrycker egna åsikter och tankar kring en bok, film eller liknande

2.2. Kopplar innehållet i boken eller filmen  till egna upplevelser eller något som händer i samhället

2.3. Ger ett sammanfattande betyg eller omdöme

2.4. Är subjektiv (personlig)

3. Förbättra en recension

3.1. Disposition

3.1.1. Genom att skapa en logisk ordning och dela in i stycken får du en bra disposition i din recension.

3.1.2. Genom att blanda referat av handlingen, med egna resonemang och åsikter gör du referatet mer intressant.

3.2. Språk

3.2.1. Genom att följa skrivregler och använda relevanta ord och begrepp blir din recension tydlig och begriplig.

3.3. En film om att utveckla sina tankar i en recension

4. Användbara ord

4.1. Jag tycker

4.2. Det bästa med boken/filmen

4.3. Det sämsta med boken/filmen

4.4. Boken/filmen fick mig att fundera över

4.5. Det man kan lära sig av boken/filmen är

4.6. Jag tycker bokens/filmens huvudperson gjorde helt rätt/fel

4.7. Huvudpersonen i boken/filmen utvecklades från... till...

5. Skrivregler

5.1. Stavning

5.1.1. Ta hjälp av rättstavningsprogram på datorn.

5.1.2. Låt en talsyntes läsa upp din text. Då upptäcker du en del av stavfelen.

5.2. Styckeindelning

5.2.1. När du börjar skriva om något nytt (t.ex. tid, ämne, person) ska du inleda ett nytt stycke. Det finns ingen regel för hur långt ett stycke ska vara.

5.2.2. Du markerar det nya stycket med blankrad eller indrag.

5.2.2.1. Blankrad

5.2.2.1.1. Du hoppar över en rad.

5.2.2.2. Indrag

5.2.2.2.1. Du avslutar ett stycke efter punkt och inleder det nya stycket en bit in på nästa rad.

5.2.3. Länk till en bra sida om styckeindelning.

5.3. Skiljetecken

5.3.1. punkt [.]

5.3.2. frågetecken [?]

5.3.3. utropstecken [!]

5.3.4. kolon [:]

5.3.5. semikolon [;]

5.3.6. kommatecken [,]

5.3.7. tankstreck [–]

5.3.8. parentes [( )]

5.4. Stor bokstav

5.4.1. Inleder meningar

5.4.2. Efter stort skiljetecken

5.4.2.1. punkt [.]

5.4.2.2. frågetecken [?]

5.4.2.3. utropstecken [!]

5.4.3. Vid egennamn

5.4.3.1. förnamn

5.4.3.2. efternamn

5.4.3.3. namn på städer och andra geografiska platser

5.4.3.4. företagsnamn

5.4.3.5. boktitlar, filmtitlar och liknande

5.4.3.6. namn på husdjur

5.4.4. Rubriker inleds med stor bokstav, men avslutas utan skiljetecken

5.5. Meningsbyggnad

5.5.1. Sambandsmarkörer

5.5.1.1. För att hjälpa läsaren att hänga med i en sakprosatext är det viktigt att använda ord och fraser som visar hur saker och ting hänger samman. Dessa ord kallas sambandsmarkörer.

5.5.1.2. Exempel 1 på sambandsmarkörer

5.5.1.3. Exempel 2 på sambandsmarkörer

5.5.2. Varierad meningslängd

5.5.2.1. Ibland kräver en förklaring en ganska lång mening med sambandsmarkörer. Ibland behövs bara en kort mening för att påstå något. Använd lagom långa meningar för det du vill säga. Bygg inte ihop flera olika påståenden till långa meningar, men dela inte heller upp en sammanhängande beskrivning eller förklaring till flera meningar.

5.5.3. Varierad ordföljd

5.5.3.1. Försök att variera ordningen som satsdelarna kommer i en mening. Om alla meningar börjar med subjektet, kommer texten upplevas som enkel och tråkig.

5.6. Disposition

5.6.1. Se till att du skriver sammanhängande om en sak innan du övergår till att skriva om något annat. Det ska finnas en logisk ordning i det du skriver, t.ex. kronologi (att skriva i tidsföljd), analogier (likheter och skillnader) eller att gå från det allmänna till detaljerna.

5.7. Ordval

5.7.1. Använd hela ditt ordförråd

5.7.2. Utöka ditt ordförråd genom att lära dig nya ord som du stöter på i källor och använd dem i din egen text i rätt sammanhang.

5.7.3. Många ord har synonymer. Tjata inte ut vissa ord i din text, utan använd då synonymer till ordet.

5.7.4. Undvik att använda utfyllnadsord, som "så" och "typ" om de inte är nödvändiga för textens betydelse.

6. Varför skriver man en recension?

6.1. För att dela med sig av sina egna åsikter om en bok, film eller produkt och hjälpa andra göra ett val