Phong cách văn học

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phong cách văn học by Mind Map: Phong cách văn học

1. biểu hiện

1.1. cách nhìn, cách cảm thụ giàu tính khám phá

1.2. giọng điệu riêng gắn liền cảm hứng sáng tác

1.3. nét riêng trong sự lựa chọ, xử lí đề tài

1.4. tính thống nhất trong cách sử dụng phương thức, phương tiện nghệ thuật

2. khái niệm

2.1. khái niệm

2.1.1. chủ tính độc đáo

2.1.2. có tính thẩm mỹ

2.1.3. đối tượng, một hiện tượng văn học

2.2. Hiện tượng văn học

2.2.1. nền văn học của một dân tộc

2.2.2. nền văn học của một thời đại

2.2.3. nền văn học của một trường phái

2.2.4. nền văn học của một trào lưu

2.2.5. nền văn học của tác phẩm riêng

2.3. Cơ sở

2.3.1. Sự thống nhất mang tính ổn định của các yếu tố cấu thành hiện tượng vh

2.3.1.1. hệ thống hiện tượng

2.3.1.2. phương thức biểu hiện

2.3.2. thể hiện một cách khám phá, chiếm lĩnh nghệ thuật

2.3.3. sự thống nhất trong tính ổn định và mâu thuẫn với yêu cầu về tính độc đáo

2.4. Ý nghĩa

2.4.1. k phải sự lặp lại nhàm chán

2.4.2. sự tiếp nối những giá trị nghệ thuật mới, giàu ý nghĩa

2.5. Phong cách nghệ thuật của nhà văn

2.5.1. biểu hiện tài năng của ng nghệ sĩ

2.5.2. hình tượng nghệ thuật độc đáovà phương thức in đậm dấu ấn cá nhân

2.5.3. cội nguồn

2.5.3.1. có tính sáng tạo

2.5.3.2. phong cách văn học của một dân tộc

2.5.4. có sự thống nhất, lặp lại

2.5.4.1. thể hiện trong hệ thống tác phẩm

2.5.4.2. sự thống nhất không cản trở sự đa dạng

2.5.5. sự sáng tạo

2.5.5.1. nv k ngừng thể nghiệm cs

2.5.5.2. phẩm chất NT theo từng thời kì

2.5.5.3. thể loại khác nhau mang phong cách khác nhau