ESTRUCTUES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ESTRUCTUES by Mind Map: ESTRUCTUES

1. ¿Què son les estructures?

1.1. Són elements resistents que es mantenen estables davant de l'acció dels esforços als quals es poden veure sotmeses.

2. Elements de les estrucutres:

2.1. Són els elements resistents que suporten els diferents esforços que poden actuar sobre una estructura

2.1.1. Fonaments

2.1.2. Elements verticals

2.1.3. Elements horitzontals.

2.1.4. Arcs, bòvedes i cúpules.

2.1.5. Tirants.