25. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az időskorúak tanulásának szakmai-tudományos kérdései Az idő...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
25. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az időskorúak tanulásának szakmai-tudományos kérdései Az idősek tanulásának nemzetközi és hazai trendjei by Mind Map: 25. tétel - Andragógia MA záróvizsga Az időskorúak tanulásának szakmai-tudományos kérdései Az idősek tanulásának nemzetközi és hazai trendjei

1. Az időskorúak tanulásának szakmai-tudományos kérdései

1.1. Kik az idősek?

1.1.1. Hamburgi Nyilatkozat

1.1.1.1. A felnőttoktatás speciális célcsoportja • nagy élettapasztalat • sokan nagy tudási múlttal rendelkeznek

1.1.2. WHO

1.1.2.1. WHO • 50-60 év: az áthajlás kora • 60-75 év: az idősödés kora • 75-90 év: időskor • 90-100: aggkor • 100 év felett: matuzsálemi kor

1.2. Mik foglalkoztatják az idősek korosztályát?

1.2.1. A geroedukáció klasszikus formái

1.2.1.1. • ismeretterjesztő előadások • beszélgetések • szabadegyetemi és akadémiai sorozatok • népfőiskolai kurzusok és tanfolyamok

1.3. Mi az idősek motivációja a tanulásra?

1.3.1. • szociális helyzet • az előző tanultsági szint • az el nem ért tanulás vágya • nosztalgia • a kimaradt lehetőség

1.4. Miben látszik a téma fontossága?

1.4.1. • 2025-re a 65 év felettiek csoportja népesebb lesz a legfeljebb 19 éves népességnél • 2050-re az Unió polgárainak 35%-a lesz 60 év feletti • Magyarországon is egyre több az idős: 15,1%-ról 20,4%-ra változik 2000 és 2020 között • A nyugdíjazás után a legtöbb idősnek még 10-15 (néha 20-25) év aktív ideje van • Ebben az időszakban jelentkezhet a tanulási igény rejtett szükséglete

2. Az idősek tanulásának nemzetközi és hazai trendjei

2.1. Hazai trendek

2.1.1. Az idősek tanulása nem a formális oktatási színtereken teljesedik ki: • Harmadik Kor Egyeteme, amelyet 1973-ban Toulouse-ban indítottak • Nyugdíjasok Szabadegyeteme (1982 óta) • Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiája

2.2. Nemzetközi trendek

2.2.1. Európa Tanács

2.2.1.1. • Új, a társadalmi változásokhoz igazodó felnőttoktatási formák meghatározása • Nemzetközi hálózat kiépítése (rendszeres tapasztalatszerzés céljából)

2.2.1.2. Az oktatás három tartalmi területe

2.2.1.2.1. 1. Szociális jólét: alkalmassá tenni az időseket, hogy helyzetüket könnyebbé tegyék, problémáikat megoldják 2. Kapcsolattartás másokkal: a magányosság elkerülése 3. Kulturális fejlesztés: segít aktívan tartani az értelmi készségeket

2.2.2. Nagy-Britannia példája

2.2.2.1. Nagy-Britannia bátran nevezhető – Dánia mellett – a felnőttoktatás egyik őshazájának

2.2.2.1.1. NIACE (National Institute of Adult Continuing Education)

2.2.2.1.2. „Winning the Generation Game" kormányprogram

2.3. Az idősek tanulása az aktivitás megőrzésének eszköze

2.3.1. A tanulási folyamatok • a biológiai-fizikai önellátást segítik elő • a pszichikai mentálhigiénés és hasonló nehézségek leküzdését támogatják • az emberi élet értékének, minőségének megőrzését célozzák • eszköz a gazdasági-szociális aktivitás folytatására és megőrzésére

3. Az időskorúak tanulásának támogatása tehát sokrétű feladat: • mind társadalmi, • mind egyéni, • mind szakmai oldalról közelíthetünk egy olyan gerontagógiai szemlélettel, amely az idősek oktatását továbbra is • a társadalomba és • az emberbe történő befektetésnek tekinti.