Destinacions turístiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Destinacions turístiques by Mind Map: Destinacions turístiques

1. Elements

1.1. Atraccions turístiques

1.2. Equipaments turístics

1.3. Accessibilitat

1.4. Imatge

1.5. Preu

1.6. Recursos humans

2. Espais que disposen d'elements d'atracció i que requereixen una organització i gestió per fer experiències interessants

2.1. Ho entem de 3 maneres

2.1.1. Espai físic (orientació geográfica)

2.1.2. Entorn de negoci (orientació de màrqueting)

2.1.3. Entorn de prestació de serveis (orientació al client)

3. Components

3.1. Components

3.1.1. Oferta

3.1.1.1. Turisme que ofereix la destinació

3.1.1.1.1. turisme de masses

3.1.1.1.2. destinacions específiques

3.1.1.2. Atraccions turístiques

3.1.2. Demanda

3.1.2.1. Procés turístic

3.1.2.2. Tipologies de turistes

3.1.2.2.1. pioners

3.1.2.2.2. exploradors

3.1.2.2.3. masses individuals

3.1.2.2.4. masses organitzades

3.1.2.3. Tipus de demanda

3.1.2.3.1. efectiva

3.1.2.3.2. suprimida

4. Espais urbans

4.1. La densitat

4.2. Les destincions turístiques

4.3. La centralitat

4.4. L'aglomeració espacial

4.5. Espais de diversitat social extrema

5. Poden competir en tres formes

5.1. Lideratge en costos

5.2. Diferenciació de producte

5.3. Especialització

6. Poden orientar-se a

6.1. Créixer en productes/mercats

6.2. Desenvolupar productes per a mercats vigents

6.3. Desenvolupar mercats per a productes existents

6.4. Diversificar-se cap a nous productes/mercats

7. Aspectes a l'hora de competir

7.1. Identificar les exigències i veure si el producte  pot donar-hi resposta

7.2. Realitzar inversions

7.3. Avaluar costos socials

7.4. Realitzar un pla de reforçament competitiu