Copy of 2.5 t/m 2.8

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of 2.5 t/m 2.8 by Mind Map: Copy of 2.5 t/m 2.8

1. 2.5 ontwikkelen van marketingstrategie

1.1. BCG Portfolioanalyse

1.1.1. Strategische implicaties

1.1.1.1. Build strategy

1.1.1.2. Hold strategy

1.1.1.3. Harvest strategy

1.1.1.4. Divest strategy

1.1.2. Boston matrix

1.1.2.1. Cash cow

1.1.2.2. Star

1.1.2.3. Dog

1.1.2.4. Question mark

1.1.3. Verhouding tussen marktaandeel en marktgroei

1.1.3.1. Positief verband tussen marktgroei en cashflow

1.1.3.2. Negatief verband tussen marktaandeel en cashflow

1.1.4. Ansoff-model

1.1.4.1. Marktpenetratie

1.1.4.2. Diversificatie

1.1.4.3. Productontwikkeling

1.1.4.4. Marktontwikkeling

2. 2.6 De marketingorganisatie

2.1. Rol van organisatie

2.1.1. Decentralisatie: manager/medewerkers mogen beslissingen nemen

2.1.2. Productmanager

2.2. Marketingafdeling

2.2.1. Functionele organisatie = geen staf- of hulpdiensten

2.2.2. Geografische organisatie = ingedeeld op land en gebied

2.2.3. Afnemersgerichte organisatie = doelgroep is bijv. in 3 verschillende groepen

2.3. Productmanager

2.3.1. Ontwikkeld voor zijn productgroep of merk een strategisch marketingplan

3. 2.7 Het marketingplan

3.1. Functies van het plan

3.1.1. In het plan staat beschreven wat de taken en bevoegdheden zijn.

3.1.2. Richt zich op hoe een bedrijf de markt optimaal kan bewerken en zijn doelstellingen kan bereiken.

3.1.3. Cijfermatig plaatje met betrekking tot de winst.

3.2. Indeling van een marketingplan

3.2.1. 1. Titelpagina

3.2.2. 2. Samenvatting

3.2.3. 3. Inhoudsopgave

3.2.4. 4. Inleiding

3.2.5. 5. SWOT-analyse

3.2.6. 6. Ondernemingsstrategie en doelstellingen

3.2.7. 7. Strategische opties

3.2.8. 8. Marketingdoelstellingen

3.2.9. 9. Marketingsstrategiën

3.2.10. 10. Marketingprogramma's

3.2.11. 11. Implementatie

3.2.12. 12. Budgettering

3.2.13. 13. Bijsturing

3.2.14. 14. Bijlagen

3.3. Accenten in een marketingplan

3.3.1. Een slecht marketingplan is te herkennen aan het ontbreken van het woord 'klant' en als het plan op die van de voorgaande jaren lijkt.

4. 2.8 Uitvoering controle en bijsturing

4.1. Strategische marketingcontrole

4.1.1. Marketing-Audie richt zich op de grondige doorlichting en evaluatie van de marketingactiviteiten en functies van het bedrijf zoals; doelstellingen, procedures en methoden.

4.2. Implementatie

4.2.1. Kijken of de informatie nog up-to-date is, interactie tussen de 4 P's te tellen.

4.2.2. Het plan moet informatie bevatten, zodat er geen onduidelijkheden zijn.

4.3. Marketingcontrole en evaluatie

4.3.1. Controle houdt in dat de resultaten vergeleken worden met wat men had vastgesteld in het marketingplan.

4.3.1.1. Strategische controle

4.3.1.2. Marketingcontrole

4.4. Operationele controle

4.4.1. Verschillende maatstaven om de effectiviteit en efficiency te meten.(Objectief & subjectief)

4.4.1.1. Aantal nieuwe klanten

4.4.1.2. Percentage bestellingen via internet

4.4.1.3. Opleiding van onderzoeksmedewerkers

4.4.1.4. Motiverende invloed van het management