Financial Mindmap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Financial Mindmap by Mind Map: Financial Mindmap

1. Ontvangsten

1.1. Bank

1.2. Kas

2. Beginbalans

2.1. Debet

2.1.1. Vaste activa

2.1.1.1. Gebouw

2.1.1.2. Inventaris

2.1.2. Vlottende activa

2.1.2.1. Voorraad

2.1.2.2. Bank

2.1.2.3. Kas

2.2. Credit

2.2.1. Eigen vermogen

2.2.1.1. Aandelenkapitaal

2.2.2. Lang vreemd vermogen

2.2.2.1. Hypotheek

2.2.2.2. Lening

2.3. Kort vreemd vermogen

2.3.1. Crediteuren