Ca Dao

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ca Dao by Mind Map: Ca Dao

1. Phân Loại

1.1. Ca dao than thân

1.2. Ca dao yêu thương tình nghĩa

1.3. Ca dao hài hước, trào phúng

2. Đặc điểm

2.1. Nội dung

2.1.1. Ca dao than thân

2.1.1.1. diễn tả những đau khổ, đắng cay của người lao động trong xã hội phong kiến

2.1.1.2. Thể hiện ý thức phản kháng xã hội bất công, biểu dương phẩm chất cao đẹp của người lao động

2.1.2. Ca dao yêu thương tình nghĩa

2.1.2.1. thể hiện ân tình sâu nặng đối với quê hương, đất nước, cha mẹ, bạn bè và nhất là tình nghĩa lứa đôi.

2.1.3. Ca dao hài hước, trào phúng

2.1.3.1. thể hiện tinh thần lạc quan của người lao động.

2.2. Nghệ thuật

2.2.1. Thể thơ lục bát, biến thể, thể 5 tiếng, 4 tiếng, song thất lục bát.

2.2.2. Thường dùng biện pháp so sánh, ẩn dụ

2.2.3. Ngôn ngữ là sự kết tinh ngôn ngữ quần chúng vừa mài dũa, trau chuốt vừa là lời ăn, tiếng nói hằng ngày

2.2.4. Hay dùng các mô típ, cấu tứ đặc sắc

3. Định nghĩa

3.1. Là lời thơ trữ tình dân gian, thường kết hợp với âm nhạc khi diễn xướng

3.2. được sáng tác nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người.

4. Giá Trị

4.1. Kho tri thức phong phú về đời sống

4.2. Giáo dục đạo lí làm người

4.3. Giá trị thẩm mĩ, tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc