การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม" by Mind Map: การปรับปรุงทัศนียภาพลานกิจกรรม"สวนปาล์ม"

1. How long would it take?

1.1. ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการทำกิจกรรมนี้ประมาณ 2 อาทิตย์

2. Why?

2.1. เพราะลานกิจกรรมเป็นสถานที่ที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน ที่มีทั้งเวทีและโต๊ะสำหรับติวหนังสือ

2.2. จึงอยากจะปรับปรุงให้สถานที่ดูร่มรื่น สะอาดตาเหมาะแก่การติวหนังสือ

3. How much would it cost?

3.1. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมนี้ ประมาณคนละ 50 บาท

4. Planning

4.1. จัดให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

4.2. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆ

4.3. ทำให้บริเวณรอบๆร่มรื่น