สารและสมบัติของสาร

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารและสมบัติของสาร by Mind Map: สารและสมบัติของสาร

1. ของแข็ง

2. ของเหลว

3. Idea 2

4. Goal 2

5. Goal 3

6. ณมน

7. Point 3

8. Point 1

9. Point 2

10. สถานะ

10.1. ก๊าซ

10.2. แนวคิดที่ 1

11. ความสำคัญ

11.1. Idea 3

12. ประโยชน์

13. ีัา่่ั่ั่้่ืดเิที่้าี่าสร่าสี่ืารี่ืารนี่ืนาีคนนนนนนนนนนน