Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu. Perkembangan Islam , Teori kedatangan Islam dan Faktor pener...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu. Perkembangan Islam , Teori kedatangan Islam dan Faktor penerimaan Islam. by Mind Map: Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu. Perkembangan Islam , Teori kedatangan Islam dan Faktor penerimaan Islam.

1. Proses perkembangan Islam di Alam Melayu pertama : Pendidikan

1.1. Golongan bawahan menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan

1.2. beralih arah dari istana ke pondok dan madrasah

1.3. tradisi pendidikan dan pengajaran dapat dikembangkan dengan lebih tersusun

1.4. Dorongan bermula dengan pembacaan al-Quran dan kitab kitab

1.5. Golongan pemerintah dan pembesar-pembesar berperanan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

1.6. Di istana juga berfungsi sebagai perpustakaan atau tempat penyalinan dan terjemahan

1.7. Tempat pengajian : rumah rumah ulama, masjid, madrasah dan surau

2. Proses perkembangan Islam di alam Melayu kedua : Bahasa dan kesusateraan

2.1. Penggunaan tulis Jawi oleh orang orang Melayu semakin tersebar luas

2.2. Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam

2.3. Bahasa Melayu juga aspek terawal menerima pengaruh Islam

2.4. Masyarakat Melayu mula menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu

2.5. Kedatangan Islam mengangkat martabat Bahasa Melayu

2.6. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubahsuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi

2.7. Membawa perubahan besar terhadap warisan kesusteraan Melayu

2.8. Melalui tulisan Jawi, Agama Islam dapat diperkembangkan

3. Proses perkembangan Islam di alam Melayu ketiga : Perundangan

3.1. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan setelah kedatang islam

3.2. Udang2 adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dikekalkan

3.3. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri

3.4. Di peringkat negeri juga terdapat beberapa yang telah dikuatkuasakan

4. Proses perkembangan Islam di alam Melayu Keempat : politik dan pemerintahan

4.1. Agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka

4.2. Suhubungan itu , beberapa institusi Islam didirikan spt jbtn Agama Islam dan Syariah

4.3. Bebeza dengan asas penubuhan yang disarankan oleh Tajus-Selatin dan Bustanus Salatin

4.4. Sultan berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara

5. Proses perkembangan Islam di alam Melayu Kelima : Sistem Kekeluargaan

5.1. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasakan ajaran Islam

5.2. Diaajar jugak konsep dosa, pahala, haram dan sebagainya

5.3. Mereka jugak diajar pendidikan secara formal dan tidak formal

6. Proses perkembangan islam di alam Melayu Keenam : Adat dan cara Hidup

6.1. Adat resam Melayu diperkemaskan lagi dengan ajaran Islam

6.2. Tradisi animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam

6.3. Sejak kedatangan Islam ke Alam Melayu menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan