Pengaruh dan perkembangan Islam di Tamadun Melayu by Benildus Shane de souza B1600896

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengaruh dan perkembangan Islam di Tamadun Melayu by Benildus Shane de souza B1600896 by Mind Map: Pengaruh dan perkembangan Islam di Tamadun Melayu by Benildus Shane de souza B1600896

1. Proses perkembangan Islam di Alam Melayu

1.1. islam disebarkan melalui perdagangan

1.1.1. Pedagang Islam dari Arab, India dan Parsi

1.1.2. Melaka dan Aceh menjadi pusat-pusat perkembangan Islam kerana terletak di laluan perdagangan yang strategik

1.1.2.1. Beberapa orang sarjana Barat mengemukakan teori bagaimana Islam disebarkan di alam Melayu (seperti teori Tom Pires pada tahun 1515)

1.1.3. Melaka menjadi pusat pengajaran Islam

1.2. islam disebarkan melalui perkahwinan

1.2.1. Ramai pedagang-pedagang dari  luar negara yang beragama Islam telah berkahwin dengan wanita-wanita tempatan atau puteri-puteri raja

1.2.2. agama Islam diajarkan kepada isteri, keluanga isteri dan seterusnya pada masyarakat tempatan

1.3. perluasan kuasa

1.3.1. Contoh: Melaka telah menakluki banyak kawasan semasa zaman keagungan

1.3.2. Oleh itu,Islam telah disebarkan kepada kawasan-kawasan tersebut

1.3.2.1. Van Leur(sarjana Barat) mengemukakan teorinya iaitu proses islamisasi di kepulauan Melayu disokong oleh politik

1.3.3. Pengaruh pemerintah

1.3.3.1. Apabila raja sesebuah negeri menganut agama Islam, secara langsung rakyat turut mengikut jejak langkah raja mereka

1.4. Kesusasteraan

1.4.1. Mayarakat telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa gabungan utama

1.4.1.1. menjadi lebih mudah untuk menyebarkan Islam

1.4.2. memperkenalkan tulisan Jawi

1.4.2.1. memudahkan para ulama dan pendakwah mengajar tentang ilmu Islam

2. Teori-teori kedatangan Islam ke alam Melayu

2.1. Teori dari Cina

2.1.1. Dengan penemuan Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 1303M, ia menunjukkan bahawa  Islam datang melalui Pantai Timur(ini bermaksud bahawa Islam datang melalui China atau Indochina) dan Terengganu sebagai kawasan pengaruh Islam pada zaman itu

2.2. Teori dari India

2.2.1. Agama Islam berasal dari wilayah Gujerat berdasarkan penemuan batu nisan di Pasai yang bertarikh 1:57 masihi dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Grisek yang bertarikh 1:1B masihi yang hampir sama dengan batu nisan 'Umar ibn Ahmad Kazaruni di Gujerat

2.3. Teori dari Arab

2.3.1. Berdasarkan pendapat Syed Muhammad AL-Naquib Al-Attas

2.3.1.1. Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari  Mesir hingga ke China dan berdagang secara berterusan sehingga kemunculan Islam di Makkah pada abad ketujuh Masihi.

2.3.1.2. Pedagang Arab singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara kerana kedudukan Selat Melaka yang strategik untuk menjadi tempat menunggu perubahan angin monsun ke China.

2.3.1.3. Terdapat orang Arab di perkampungan ini(tanah melayu) yang berkahwin dengan wanita tempatan. Mewujudkan tapak yang kukuh bagi pedagang Arab ini menjalankan perdagangan dengan pelabuhan lain di Asia Tenggara

3. Faktor-faktor penerimaan Islam secara meluas pada kurun ke 15

3.1. Ajaran Islam yang mudah

3.1.1. Islam menekankan cara pergaulan yang baik, cara berpakaian, makan dan sebagainya. Selain itu, ajaran Islam mengajar tentang kebersihan dari kesucian jasmani dan rohani. Ia dianggap sebahagian daripada iman

3.2. Ideologi Islam itu sendiri

3.2.1. Agama Islam dianggap agama yang rasional dan mudah difahami serta konsepnya sesuai dengan corak dan sistem hidup orang Melayu

4. Kesan terhadap pandangan masyarakat di alam Melayu

4.1. Pendidikan

4.1.1. golongan bawahan menerima pendidikan yang sama dengan golongan atasan

4.1.2. dorongan pendidikan bermula dengan pembacaan al-Quran

4.1.3. golongan pemerintah memainkan peranan dalam mengembangkan ilmu

4.2. Bahasa dan kesusasteraan

4.2.1. penggunaan tulisan Jawi semaking berleluasa

4.2.2. Masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu

4.2.3. Tulisan Arab diperkenalkan

4.3. Perundangan

4.3.1. undang-undanga adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dikekalkan

4.3.2. Hukum Kanun Melaka dijadikan  contoh tentang wujudnya pengaruh Islam

4.4. Politik dan pemerintahan

4.4.1. Sultan mempunyai kuasa tertinggi

4.4.2. pengenalan Adat Perpatih