Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu by Mind Map: Pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu

1. Mendatangkan kesan yang mendalam terhadap pandangan semesta masyarakat di Alam Melayu

1.1. Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

1.2. Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak

1.3. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan.

2. Proses perkembangan Islam di Alam Melayu,

2.1. Perdagangan

2.1.1. -Di zaman keagungannya, Melaka telah menakluki banyak daerah dari negeri di Semenanjung dan juga Sumatera seperti Pahang, Kedah, Siak, Rokan dan lain-lain Iagi. -Melalui penaklukan ini, Islam telah disebarkan ke negeri-negeri tersebut.

2.2. Perkahwinan

2.2.1. -Perkahwinan merupakan faktor utama dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dengan kekayaan yang ada, mereka berjaya mempengaruhi wanita-wanita tempatan untuk dijadikan isteri

2.3. Perluasan kuasa dan faktor politik

2.3.1. -Ramai ahli sejarah bersetuju yang agama Islam telah diperkenalkan di Nusantara melalui perdagangan  -Peranan pedagang Islam terutama di zaman permulaan Islam di Nusantara amat penting sekali.

3. teori-teori kedatangan Islam ke alam Melayu

3.1. Teori dari India

3.1.1. Sarjana-sarjana tidak sependapat tentang dari kawasan manakah di India tersebut sebagai tempat asalnya Islam di rantau ini.

3.2. Teori dari Cina

3.2.1. enemuan Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 1386 yang disamakannya dengan batu nisan di Champa Selatan. Menurut Dr. Abdul Jalil Hj. Hassan, dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua terdapat negeri islam yang disebut sebagai ‘Fo-lo-an’

3.3. Teori dari Arab/ Parsi

3.3.1. kesusasteraan keagamaan yang telah merujuk kepada sumber-sumber tulisan lama islam yang berkenaan dengan Kepulauan ini kita akan dapati bahawa tiada suatu pun laporan,

3.3.2. Rujukan atau sebutan yang merujuk kepada penulis atau kepada kitab yang berasal dari india atau digubah oleh orang India.

4. Faktor-faktor penerimaan Islam secara meluas pada kurun ke 15

4.1. Ada pendapat yang menolak dakwaan agama Islam datang ke Nusantara melalui pedagang sebab pedagang-pedagang Islam berada di Nusantara sejak abad ke 8M lagi.

4.2. Masakan agama Islam mulai tersebar luas hanya pada kurun 12M.

4.3. Lagipun kalau agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang, nescaya agama Islam berkembang di peringkat rakyat bawahan kemudian baru diikuti oleh golongan bangsawan dan raja-raja